En typisk industriell salgsstyrke har følgende kompensasjonsstruktur

En typisk Industrial Sales Force har følgende kompensasjonsstruktur!

En av grunnene til motivasjonen er kompensasjon. Hvis en god kompensasjonsplan er på plass, kan firmaet tegne gode kvalitetsrepresentanter. Kompensasjonen avhenger av ulike faktorer og er også markedsdrevet.

Men hver selger trekker godtgjørelse etter kapasitet og ytelse. Næringslivsmagasinet bringer ut rapporter om kompensasjonspakken i ulike næringer i ulike funksjonsområder, og dette kan tas som veiledning for å bestemme kompensasjonen til salgsstyrken.

Selskapet må bestemme komponentene som utgjør salgskompensasjonen. Kompensasjonen har vanligvis et fast beløp, variabelt beløp, godtgjørelser og frynsegoder. Et fast beløp, som lønn er ment å tilfredsstille salgsmannens behov for inntektsstabilitet.

Det variable beløpet kan være provisjoner, bonus, fortjeneste deling eller insentiver. Tillatelser gjør det mulig for salgsrepresentantene å dekke utgifter knyttet til reise, losji, servering og underholdende. Fordeler som betalte ferier, ulykkesfordeler og livsforsikring er ment å gi sikkerhet og trivsel.

En typisk industriell salgsforening har følgende kompensasjonsstruktur.

tjene:

Grunnleggende - 7, 295.00

Kjærepenning - 1.350, 00

Husleienavgift - 930, 00

Transportgodtgjørelse - 1 020, 00

Incitamenter - 1 250, 00

Utdanningstillatelse - 230, 00

Shift Allowance - 115, 00

De andre delene av kompensasjon som reisekostnader, medisinske, spisesteder, underholdning, magasiner og bøker er refundert på kupongbasis, dvs. selgeren tilbringer og sender regningene til den personlige avdelingen som igjen sikrer at pengene når dem så snart som mulig.

Bortsett fra dette er rentefri eller lavrente lån som møbler, nødlån, utlån og lån til lån. Fradrag for disse gjøres i små mengder hver måned.

Det industrielle firmaet sammen med selgeren bidrar til forsvarsfondet, livsforsikringsselskapet, super animasjon etc. som er langsiktige fordeler.

Bortsett fra disse standardfordelene tilbys selgeren Monetær og ikke-monetær kompensasjon dersom ytelsen er god.

Noen industrielle foretak har også provisjonsbetalinger (dvs.) utgifter til antall enheter av det solgte produktet; en viss andel av salgsbeløpet belønnes til den ansvarlige salgsstyrken.

Mange bedrifter tar i dag kundetilfredshet også som en parameter for å kompensere salgsstyrken. IBMs salgsstyrke belønnes på grunnlag av kundetilfredshet målt ved kundeundersøkelse (i tillegg til å belønne for lønnsomhet)