3 Hoved ulemper ved markedsføringskonseptet

Noen av ulempene med markedsføringskonseptet er oppført nedenfor:

1. Kundetilfredshet er fortsatt et underordnet mål:

Ingen benekter viktigheten av kundeorientering, men det er lett å se at de fleste bedrifter ikke praktiserer det. Noen selskaper anser fortsatt at kundene skal være irriterende, som de må gjøre med fordi de gir inntekter.

Image Courtesy: robwolfemba.files.wordpress.com/2011/02/marketingroi.jpg

Mange selskaper selger fortsatt et produkt til en kunde som er villig til å kjøpe den, å vite; at produktet ikke er ment for ham. Det er ikke klart hvor mange selskaper som vil fortsette å gjøre det.

Bedrifter fortsetter å ta beslutninger som henter dem høyere fortjeneste, men som ikke er i hovedsak for kundenes interesser. Noen selskaper fortsetter å tro at kunder er bare en av interessentene, og at det er andre interessenter som ansatte og aksjonærer som er like viktige som kunder.

2. ignorerer samfunnsmessig og miljømessig god:

Siden et selskap forplikter seg til å betjene sine kunder, utformer og produserer det produkter som kundene ønsker. Øvelsen har ført til utforming av produkter med overflødige egenskaper og fordeler, noe som resulterer i sløsing med dyrebare ressurser. Bedrifter taper jordens ressurser for å tilfredsstille kunder, som alltid gjør ekstravagante krav til selskaper som bare er for klare til å forplikte seg.

Det resulterer også i design og produksjon av produkter som ikke engang er i kundenes egne interesser, men selskaper produserer slike produkter fordi kunder ønsker dem og er villige til å betale for dem. Selv om flere og flere kunder får de produktene de ønsker, er samfunnet egentlig ikke bedre enn det det var.

Det kan være en bevegelse der kundene får det de trenger og ikke hva de vil - rationering av jordens ressurser kan bare være på kort. Kundernes evne til å betale kan ikke telle for mye i fremtiden, og selskapene vil kun tjene deres ekte behov, uansett hvor mye de er villige til å betale for å få sine ønsker oppfylt.

3. Undertrykker innovasjon:

Markedsundersøkelser avgrenser kundens krav, som et selskap bruker til å lede sin innovasjonsprosess. Det er ikke alltid en god idé å la kundenes forventede behov lede selskapets innovasjonsprosess fordi kunder ikke kan uttrykke behov som ligger utenfor rike av egne erfaringer. Kunder ville ikke ha uttrykt behovet for mobiltelefoner, bare fordi de ikke visste at en slik mulighet eksisterte.

Derfor, når et selskap baserer sin innovasjonsprosess på kundenes espoused behov, kan det bare komme med produkter som er trinnvis bedre enn de de bruker. Slike selskaper kan ikke komme med fundamentalt nye produkter fordi deres kunder aldri spurte om dem. Vitenskapelige funn kan tjene latente behov hos kundene, men disse funnene ligger ubrukte i laboratorier, da markedsførere ikke har klart å avdekke slike behov.

Det er viktig at et selskap benytter seg av antropologer, sosiologer, politiske forskere og økonomer til å avdekke kundenes latente behov fordi markedsførere ikke kan fjerne dem. Det er også viktig at teknologiske innovasjoner får lov til å løpe, og nye produkter lanseres uten at kunder har krevd slike produkter. Et selskap bør fortsette å fokusere på grunnleggende vitenskapelig forskning, selv om den forsøker å betjene kundens forventede behov. Det er viktig å huske at et vellykket nytt produkt er lansert når en teknologisk innovasjon møter kundenes latente behov.