5 Direkte og indirekte tap som følge av fysisk distribusjon av varer

Direkte og indirekte tap som følge av fysisk fordeling av varer er: 1. Lager 2. Materialhåndtering 3. Lagerstyring 4. Ordrebehandling og 5. Transport!

1. Lagring:

Varer som holdes opplagret for lenge, medfører unødvendige kostnader.

Hvis varen er lagret i lang tid, desto større er kostnaden i (a) Forældelse og forverring, (b) Skatt, (c) Mistet bruk av penger knyttet til beholdning, (d) Tyveri, (e) forsikring, og (f) kostnader for plasslagringsanlegg uegnet til produkt og upassende plassering av lager er andre viktige potensielle tap.

2. Materialhåndtering:

Feil materialhåndtering resulterer i slike kostbare problemer som skadede varer, "miste" produkter ved å plassere dem i "feil" plassering i lageret og overdreven produktskade.

3. Lagerstyring:

Ineffektiv lagerbeholdning resulterer i tap som- (a) unøyaktige registreringer av hvilke produkter og i hvilken plassering, kvantitet og tilstand som er tilgjengelige og (b) for mye eller for lite varer er tilgjengelige i forhold til etterspørsel.

4. Ordrebehandling:

Ineffektiv ordrebehandling kan føre til tap som (a) tar for lang tid å fylle; (b) blir sendt til feil kunder (c) være unøyaktig fylt; og (d) blir ikke fakturert riktig.

5. Transport:

Mal-ytelse av transport kan produsere en rekke tap, for eksempel- (a) forsendelse av produkter til feil sted; (b) valg av mindre effektive moduser eller kombinasjon av moduser; (c) overdreven tid brukt til å levere produkter, og (d) skade på produkter i transitt.

Ovennevnte analyse tydeliggjør omfanget av tap som firmaet måtte måtte lide på grunn av uforsiktig styring av fysisk distribusjon. Ved siden av dette advarer markedsføringsledelsen om at de må ta maksimale forholdsregler ved håndtering av fysiske distribusjonsvariabler.

Basert på omhyggelig vurdering av tapene som følge av ineffektiv styring av fysisk distribusjon, kan vi konkludere med at det fattes hensiktsmessige og avbalanserte beslutninger om lagring, transport, lagernivå samt plasseringskall for høyest grad av koordinering blant de ulike ansatte og deres ledere som leder disse avdelingene. Det er selvmord å tillate slakkhet i denne forbindelse.