7 måter å oppnå vekst i virksomheten: av McKinsey Growth Pyramid Model

Syv måter å oppnå Business vekst, er oppsummert nedenfor:

Denne modellen ligner på noen måte den veletablerte Ansoff-modellen. Men det ser på vekststrategi fra et litt annet perspektiv.

McKinsey-modellen argumenterer for at bedrifter skal utvikle sine vekststrategier basert på:

1. Operasjonelle ferdigheter

2. Privilege eiendeler

3. Vekst ferdigheter

4. Spesielle forhold

Vekst kan oppnås ved å se på forretningsmuligheter langs flere dimensjoner, oppsummert i diagrammet nedenfor:

Generiske opsjoner og investeringsstrukturer for en vekststrategi:

1. Operasjonelle ferdigheter er "kjernekompetanse" som en bedrift har som kan danne grunnlaget for en vekststrategi. For eksempel kan virksomheten ha sterke kompetanser i kundeservice; distribusjon, teknologi.

2. Privilegede eiendeler er de eiendelene som ligger i virksomheten som er vanskelig å replikere av konkurrenter. For eksempel, i en direkte markedsføringsvirksomhet kan disse eiendelene inneholde en spesielt stor kunde database eller et veletablert merke.

3. Vekst ferdigheter er de ferdighetene som bedrifter trenger for å kunne "håndtere" en vekststrategi. Disse inkluderer ferdighetene til ny produktutvikling, eller forhandlinger og integrering av oppkjøp.

4. Spesielle forhold er de som kan åpne opp nye alternativer. For eksempel kan virksomheten ha spesielle strengrelasjoner med handelsorganer i bransjen som kan gjøre prosessen med å vokse i eksportmarkeder enklere enn for konkurransen.

Modellen skisserer syv måter å oppnå vekst på, som er oppsummert nedenfor:

(1) Eksisterende produkter til eksisterende kunder:

Den laveste risikoen alternativet; Prøv å øke salget til eksisterende kundebase; Dette handler om å øke hyppigheten av kjøp og opprettholde kundeloyalitet.

(2) Eksisterende produkter til nye kunder:

Med den eksisterende kundebasen er målet å finne helt nye produkter som disse kundene kan kjøpe, eller begynne å tilby produkter som eksisterende kunder for tiden kjøper fra konkurrenter.

(3) Nye produkter og tjenester:

En kombinasjon av Ansoffs markedsutvikling og diversifiseringsstrategi, tar en risiko ved å utvikle og markedsføre nye produkter. Noen av disse kan selges til eksisterende kunder, som kan stole på virksomheten (og dets merker) for å levere; helt nye kunder kan trenge mer overtalelse.

(4) Nye leveringsmetoder:

Dette alternativet fokuserer på bruk av distribusjonskanaler som en mulig vekstkilde. Finnes det måter hvor eksisterende produkter og tjenester kan selges via nye eller nye kanaler som kan øke salget?

(5) Nye geografiske områder:

Med denne metoden oppfordres bedrifter til å vurdere nye geografiske områder for å selge sine produkter. Geografisk ekspansjon er en av de kraftigste alternativene for vekst, men også en av de vanskeligste.

(6) Ny industristruktur:

Dette alternativet vurderer muligheten til å anskaffe urolige konkurrenter eller konsolidere næringen gjennom et generelt oppkjøpsprogram.

(7) Nye konkurransedyktige arenaer:

Dette alternativet krever at en bedrift tenker på muligheter for å integrere vertikalt eller vurdere om ferdighetene i virksomheten kan brukes i andre bransjer.