Kort notater om fremme av en ansatt

En kampanje er overføring av en ansatt til en ny stilling som befaler høyere lønn, privilegier eller status i forhold til den gamle. Med andre ord er det et vertikalt trekk i rang og ansvar.

Image Courtesy: careerealism.com/home/jtodonnell/promote.jpg

Kampanjen innebærer vanligvis flere ting for den berørte personen - høyere status både på jobb og i samfunnet utenfor, flere lønn og frie fordeler, kanskje større arbeidssikkerhet og en høyere stilling som en person gir bedre service til sitt firma.

Kommunikasjon av organisasjonens forfremmelsespolitikk er svært viktig. Ansatte forventer å bli informert om stiger av forfremmelse, hvordan de kan forberede seg på fremskritt og hva som forventes av dem i de høyere karakterene.

Kampanjen er forskjellig fra oppgradering. Det betyr at en ansattes fremgang til en høyere status når oppgradering betyr en økning av lønn på samme jobb eller i større skala uten å endre jobben.

Men noen anser det som en begrenset kampanje. Oppgradering er bevegelse av en ansatt til en mer ansvarlig jobb innenfor samme yrkesenhet og med tilsvarende lønnsøkning.