SMS-kampanje av Top Brand Holders

SMS-kampanje av Top Brand Holders!

Pepsi og Coca-Cola:

De gigantiske drikkegigantene har startet flyttingen fra fjernsynsreklame mot mer målrettede SMS-kampanjer.

Carlsberg:

Gratis øl var incitamentet i en av Carlsbergs SMS-kampanjer.

Cadbury:

Konditori-giganten fremmet en SMS-basert konkurranse på 65 millioner av sine sjokoladebarer.

Menns helse:

Det enormt populære mennemagasinet har lansert en tekstmelding diett service. McDonald's: Burger-kjeden kjørte en år lang tekstmeldingskampanje i et joint venture med mobilmarkedsføringsbyrå 12Snap. Den bruker fortsatt SMS som en del av sin aktivitet.

Heineken:

Heineken har brukt SMS til å sende ut sportsresultater for arrangementer som den sponsorer. Det brukte også SMS i Kina for å markedsføre sine Super Club dansepartier, hvor vinnere av en tegning ble informert via SMS.

Cosmopolitan:

Cosmopolitan tilbyr sine lesere SMS-varsler om hvordan de kan forbedre sexlivet. Selv om det er kostnadseffektivt som et medium, men for å lette sømløs SMS-kommunikasjonsadministrasjon, må mange problemer løses. Først må vi vite hvor står SMS i forbrukerperspektivet som et medium for merkekommunikasjon.

Neste må vi finne ut profilen til de forbrukerne som er klare til å lære om produkttilbud ved hjelp av en enkelt melding på deres telefon. Til slutt må annonsørene finne ut måter å nå ut til potensielle forbrukere ved hjelp av SMS.

For å svare på disse spørsmålene har Intellect, Research and Technologies Unit av Lintas Media Services i samarbeid med Interaksjoner, Lintas Media Services, gjennomført en omfattende forskning som undersøkte psyken og demografien til SMS-markedsføringskunderne. Studien forsøkte kontinuerlig å undersøke forbrukerforholdene med dette nye media, noe som definitivt ville hjelpe annonsører å utvikle hjelpemidler for å målrette og nå disse forbrukerne.

Studien, gjennomført i februar 2004, dekket SEC A-segmentet av studenter og arbeidsdirektører eller forretningsmenn i de fire øverste metros-Mumbai, Delhi, Kolkata og Chennai. Denne studien er en etterfølger til en nylig studie av Intellect-tittelen "Selling Made Smarter" som undersøkte veksten av annonsering via SMS.

Målet er fortsatt å gi annonsøren en konstruktiv forståelse av forbrukerens tankeprosess, erfaringer, forventninger og aksept av SMS som et medium for merkekommunikasjon. Hele forskningen kan deles inn i 4 segmenter i form av å svare på 4 forskjellige men relevante spørsmål, svarene vil være nødvendige for å skape et innblikk i forbrukerens tankegang.

I hvilken grad forbrukerne blir utsatt:

Det første viktige spørsmålet som skal besvares er i hvilken grad forbrukerne er utsatt for Brand Marketing SMS. Et stort potensial eksisterer når det gjelder kommunikasjon til forbrukerne via markedsføring, og det er tydelig at bare 14% av respondentene har blitt utsatt for reklame via SMS. Funnet av forskningen går som følger:

Jeg. Utsatt til Annonse via SMS: 14% av respondentene

ii. Likevel å oppleve en merkevarekommunikasjon gjennom SMS 86% av respondentene

iii. Av folket utsatt for annonsen via sms:

en. Les selve meldingen før du sletter den: 97%

b. Handlet på meldingen etter å ha lest det: 36%

De ovennevnte funnene viser at respondentene er rede til å være en del av hele kommunikasjonsprosessen.

Hvor åpen er forbrukerne til ideen om å motta:

Det neste spørsmålet er at hvor åpne forbrukerne er til ideen om å motta merkevaremarkedsføring SMS på mobiltelefon. Probene sin åpenhet til ideen om å akseptere merkevarekommunikasjon på sine mobiltelefoner, portretterte respondentene et veldig positivt bilde.

Jeg. 66% er villige til å akseptere annonsering via SMS på sine mobiltelefoner

ii. 32% er vant til å lese hver SMS som de mottar

iii. 53% neppe eller bare noen ganger sletter SMS uten å lese nøye

iv. 14% har blitt rapportert å slette SMS nesten alltid når de mottar dem.

66% er villige til å akseptere annonsering via SMS på sine mobiltelefoner. Villigheten er mer blant studenter og den yngre aldersgruppen, dvs. 15-24 år enn blant arbeidsledere og de i høyere aldersgruppen. Menn er mer villige til å motta markedsføring SMS enn kvinner. Unngå sms i form av å slette SMS uten å lese den nøye, er mye lavere for dette mediet sammenlignet med konvensjonelle medier.

I et scenario hvor fjernsyn, utskrift, kino osv. Alle har høy annonsevirksomhet, er dette et svært kritisk media. Et mer bemerkelsesverdig faktum er at bortsett fra e-post er SMS det eneste mediumet som tillater Tillatelsesmarkedsføring. Mens studentene er åpne for å motta reklame via SMS når som helst det er en kampanje, er mannlige arbeidsledere / forretningsmenn mellom gruppene 35-44, åpne for å motta reklame via SMS, men bare med forhåndsgodkjenning.

Om forbrukerne er klare til å akseptere:

Et annet spørsmål som forskningen forsøkte å svare på var om forbrukerne er klare til å godta kommunikasjon via SMS. Selv om det er ganske spennende å vite at dagens forbruker er velkommen til ideen om å bli utsatt for merkekommunikasjon via SMS, må vi fortsatt annonsere kun bestemte kategorier ved hjelp av SMS-medium.

Vi trenger å vite produktkategorier som interesserer forbrukerne via SMS. De mest foretrukne kategoriene av forbrukerne ble funnet å være musikk og annet underholdningsprodukt og -tjeneste. Gaver, Leker, Personlige produkter, Publikasjoner / Bøker og Lokale hoteller / Kinoer / Disker / Arrangementer.

Ikke bare produktkategorien, men også arten av opplysninger som respondentene krever om en bestemt kategori, har stor betydning. Følgende tabell gir resultatene av forskningen.

Preferansedataene:

For studentene

På kvinner

Musikk og gaver

60%

Kjøkkenmat

58%

Biler

56%

Husarmaturer

50%

verktøy

56%

På menn

stasjonær

55%

goder

85%

Bøker og publikasjoner

53%

Impulsmat

80%

Impulsmat

50%

Biler

79%

For arbeidsledere / forretningsmenn

stasjonær

68%

Husholdning FMCG produkter

83%

Husholdnings FMCGer

67%

Kjøkkenmat

83%

verktøy

67%

Husarmaturer

78%

Lokal underholdning

66%

Personlig produkt

54%

Pharma

63%

Lokal underholdning

51%

Bøker og publikasjoner

62%

Impulsmat

50%

Musikk og gave

60%

goder

73%

Personlige produkter

58%

Pharma

63%

Husarmaturer

50%

Mens de fleste studenter foretrekker "detaljert informasjon" på musikk, gaver og leker, krever arbeidsansvarlig detaljert informasjon om personlige produkter.

Riktig tid:

Det siste spørsmålet var om riktig tid når en annonsør skal kommunisere til forbruker via SMS, da tidspunktet og frekvensen for å nå en forbruker er svært viktig for enhver kommunikasjonsplanlegging. Forskningen avslørte følgende data:

Jeg. 34% respondent foretrekker å bli spurt før de blir sendt annonser

ii. 30% er åpne når som helst for å motta reklame

iii. 34% foretrekker det ikke veldig ofte

iv. 17% er åpne for å motta annonser via SMS mer enn 3-4 ganger i uka

v. 28% foretrekker 3-4 ganger i uken

vi. 30% vil ha 3-4 ganger i måneden

vii. 11% foretrekker en gang i måneden

viii. 13% informert om at de vil motta SMS-annonser enda mindre enn en gang i måneden

ix. 66% informerte om at de ikke normalt svarer eller til og med ser en SMS umiddelbart når den mottas.

Det er ikke noe spesifikt mønster til den tid som forbrukerne ønsker. Når som helst mellom morgen til kveld er akseptabelt da valget av å åpne selve meldingen ligger hos forbrukeren.

Således fra ovennevnte studie er det helt klart at selv om SMS har blitt et vanlig reklamemedium, er det blandet mening om bruken fra forbrukerens perspektiv. Fra selskapssiden er dette mediet definitivt den mest kostnadseffektive måten å nå forbrukerne på sin behagelige tid. For å få dette mediet til å lykkes, må selskapene gjøre innovasjoner på meldingen ved å tilby noe spesielt via SMS, som gir verdiskapende tjenester som produktinformasjon og feilsøking etter salg og gjør forbrukerne oppmerksomme på nytten av dette mediet.