Utnyttelse av Verdipapir Premium-konto (med regnskapsbehandling)

Det er visse restriksjoner på avhendelse av verdipapirreservumsreserven.

I henhold til lovens § 78 kan Securities Premium Reserve bli brukt helt eller delvis for:

(a) Utstedelse av fullt betalt bonusaksjer til medlemmene.

(b) Avskrivning av foreløpige utgifter.

(c) Avskrivning av utgifter til eller provisjon betalt eller rabatt tillatt på utstedelse av aksjer eller obligasjoner i selskapet.

(d) Tilbyder premien betales ved innløsning av fortrinnsaksjer eller obligasjoner i selskapet.

(e) Ved kjøp av egne aksjer, dvs. Kjøp tilbake u / s 77 A

Det skal noteres her at enhver utnyttelse av premiebeløpet unntatt i noen av de ovenfor angitte modusene, kun kan gjøres ved reduksjon av kapital, og dette vil kreve at bestemmelsene i lovens § 100 overholdes .

Regnskapsbehandling:

Securities Premium Reserve kan bli krevd av selskapet på søknad, tildeling eller samtaler.

I tilfelle det mottas av selskapet på søknad, følges følgende behandling:

(1) Når Premium mottas på søknad:

(i) Bank A / C ... .Dr. (Med App. Money & Securities Premium)

For å dele applikasjon a / c

(ii) Del applikasjon A / C ... .Dr.

Til Aksjekapital A / C

Til Securities Premium Reserve A / C

(Hvis søknadspengene overføres til aksjekapital og verdipapirpremie konto)

Merk:

Studentene bør merke seg at Securities Premium Reserve Account ikke krediteres når søknadspengene mottas. Det er grunnen til at ved mottak av søknadspengene blir det behandlet som innskudd, og selskapet er ikke sikker på om mottatt beløp vil bli akseptert eller avvist.

(2) Når Premium mottas på tildeling:

Securities Premium Reserve-konto krediteres med Fullbeløp på tidspunktet for å gjøre tildelingen til følge:

(i) Del tildeling A / C ... Dr. (Med summen av tildeling og Securities Premium)

Til Aksjekapital A / C

Til Securities Premium Reserve A / C

(ii) For tildeling (inkludert premie) Mottatt:

Bank A / C ... Dr.

Å dele tildeling A / c

Viktig notat:

Det er viktig å være oppmerksom på at overskuddssøknadspenger beholdt for tildeling først skal anvendes til justering av nominell verdi av tildelingspenger, og eventuelt saldoen vil bli justert mot betalbar premiepremie.

Illustrasjon:

Patiala Soap Company tilbød 70.000 aksjer av Rs. 10 hver med en premie på Rs. 5 per aksje til publikum, betales som følger.

På søknad Rs. 3; på tildeling Rs. 9 (inkludert premie) og på siste samtale Rs. 3.

Søknad om 80 000 aksjer ble mottatt, hvorav søknad om 10 000 aksjer ble avvist mens alle andre søknader ble fullt akseptert. På 3.000 aksjer ble det ikke mottatt innbetalinger.

Pass journal entries for de ovennevnte transaksjonene kreditering verdipapirer premie konto.