Hva er de ulike typene av ansattes vurdering?

Ulike typer ansatteAppraisals kan være av følgende typer:

Individuell vurdering

Manglene ved individuell vurdering er tydelige. Det er en manns oppfatning og kan være partisk. Selskaper med formelle planer beskytter seg vanligvis ved å sørge for at hvis individuell vurdering brukes, blir resultatene gjennomgått på en formell måte av den overordnede av den ansatte som gjør vurderingen. Dette tjener som en klar kontroll mot muligheten for uansvarlig evaluering som kan gå inn i posten.

Image Courtesy: 12manage.com/images/picture_360_degree_feedback.jpg

Gruppevurdering

I gruppevaluering blir dommens overordnede overordnet suppleret av de forskjellige leddene til andre ledere. De åpenbare fordelene er motposter på de fleste ulemper som er oppgitt for individuell vurdering.

Flere vurderinger

I flere vurderinger vurderes underordnet personell uavhengig av flere andre kvalifiserte offiserer. Resultatene av slike flere evalueringer blir generelt konsolidert av et stabspersonell.

Vurdering av underordnede

Her vurderer ansatte overordnede. Fallgruver er åpenbare. I de fleste tilfeller er underordnede ikke i stand til å vite hva som virkelig er nødvendig av en leder. De kan være for unge eller uerfarne til å innse omfanget av deres offiseres ansvar.