Når man skal følge eller ignorere konkurrentens prisendringer - forklart!

Få svaret på: Når du skal følge eller ignorere konkurranseprisendringer! Bedrifter har flere alternativer når prisendringer startes av konkurrenter!

Det er viktig for selskapet å forstå omstendighetene under hvilke det skal reagere på prisendringer av konkurrenter.

Image Courtesy: 3.bp.blogspot.com/-DYmjItXF8a4/UhUQRHoP_uI/AAAAAAAABVg/aK-_pDH5ZQ/s1600/IMG_0993.jpg

Når følger konkurrentens prisbevegelser:

Et selskap vil følge prisøkningen til konkurrentene når det skyldes generelle stigende kostnader eller etterspørsel, eller når kundene er relativt ufølsomme fordi det ikke vil tiltrekke seg mange kunder ved ikke å øke prisen, men vil miste inntekter dersom det reduserer sin pris.

Et selskap vil følge prisøkningen til konkurrentene dersom merkevarebildet er i samsvar med høye priser, og dermed øke prisen vil være i samsvar med posisjoneringsplanken. Et selskap vil følge konkurrenternes prisvekst hvis det strategiske målet er å holde eller høste, fordi målet er å tjene høyere overskudd enn gamer markedsandel.

Et selskap vil følge prisnedskritt fra konkurrentene dersom de skyldes generelle fallende kostnader eller overskytende tilbud. Fallende kostnader gjør det mulig for alle bedrifter å kutte priser mens de opprettholder overskudd. Overflødig levering betyr at et selskap ikke sannsynlig lar en konkurrent spise i sin markedsandel.

Et selskap vil følge prisnedslag hvis det opererer i prisfølsomme markeder, fordi ellers konkurrenten som har kuttet pris, vil spise i sin markedsandel. Et selskap som posisjonerer seg som en lavprisprodusent eller et utsalgssted, følger prisnedskritt av konkurrenter fordi det er i samsvar med sitt bilde av lav pris.

Et selskap vil trolig følge prisnedskritt av konkurrenter hvis det strategiske målet er å bygge eller holde fordi det har til hensikt å bygge markedsandel, og dermed ikke tillate en konkurrent å spise i sin markedsandel. Det kan redusere prisen mer enn hva konkurrentene gjør.

Når å ignorere en konkurrentes prisbevegelse:

Et selskap vil ignorere prisveksten til konkurrentene dersom de generelle kostnadsnivåene er stabile eller fallende, da det ikke står overfor kostnadstrykk. I situasjoner med overskytende forsyning vil en prisvekst gjøre initiatoren mindre konkurransedyktig, spesielt hvis kundene er prisfølsomme og prisveksten kan gå uansett.

Et selskap som har lav prisposisjonering, følger ikke konkurrenternes prisøkning fordi det ville være uforenlig med sitt merkevarebilde. Et selskap hvis strategi er å bygge vil ikke følge konkurrentens prisøkning fordi målet er å få salg og gamer markedsandel.

Et selskap vil ignorere konkurrenters prisreduksjoner når kostnadene stiger, og det er etterspørselen etterspurt. Det vil også ignorere konkurrenters prisreduksjoner dersom målmarkedet består av prisfølsomme kunder.

Et selskap som har premieprioritering vil ikke følge konkurrentens prisreduksjoner fordi det vil være uforenlig med merkevaren i alderen. Et selskap hvis strategiske mål er å høste, følger ikke prisnedsettelser av konkurrenter, fordi det tar sikte på å oppnå høyere marginer i stedet for å skaffe seg markedsandel.

Reaksjonstaktikk:

Prisendring kan skje sakte eller raskt En rask prisøkning er sannsynlig når det er et presserende behov for å forbedre profittmarginene. Langsom reaksjon er ønskelig når et bilde av å være kundens venn blir søkt.

Noen selskaper starter aldri prisøkning og følger konkurrentens økning sakte. Nøkkelen til denne taktikken er timing svaret. Den optimale perioden er funnet av erfaring, men i mellomtiden bør selgere fortælle kundene at selskapet gjør alt for å holde priser.

Det bør være rask reaksjon på konkurrentens prisreduksjon dersom det oppstår erosjon av markedsandeler. Reaksjonen er sakte når et selskap har en lojal kundebase som er villig til å akseptere høyere priser i en kort periode fordi den vet at selskapet vil opprettholde prisparitet over lengre tid.