4 elementer av en effektiv markedsføringsblanding

Noen av elementene i en effektiv markedsmiks er som følger:

En effektiv markedsmiks må tilfredsstille kundenes behov bedre enn konkurrentene. Ulike elementer i markedsføringen må være synkronisert med hverandre. Det må også være oppmerksom på selskapets ressurser.

Image Courtesy: cdn.digitangle.co.uk/wp-content/uploads/2013/03/7Ps-Marketing1.jpg

Jeg. Kundebehov danner grunnlaget for å designe markedsføringsblandingen:

Målkunden må forstås med hensyn til hans behovsnivå, hans evne og vilje til å betale et bestemt beløp for at hans behov blir servert, slik han vil at produktet skal leveres, og hans mest foretrukne metode for å få tilgang til informasjon fra firmaet.

Når målkunden er identifisert og forstått, må markedsførere forstå hvordan han velger blant konkurrerende tilbud. Et selskap trenger å forstå valgkriteriene som kunden bruker i evaluering av tilbud fra ulike selskaper. Markedsmixen bør gjenspeile kundens valgkriterier.

Et produkt blir en del av kundens vesen, og han forventer at produktet han kjøper, vil gi både økonomisk og følelsesmessig verdi. Derfor vurderer en kunde et produkt på både økonomiske og følelsesmessige kriterier. Økonomiske kriterier inkluderer faktorer som ytelse, tilgjengelighet, pålitelighet, holdbarhet og produktivitet.

Følelsesmessige kriterier inkluderer selvbilde, glede og bekvemmelighet og risikoreduksjon. Det er viktig at et selskap gjør en uttømmende studie av kundenes økonomiske og følelsesmessige valgkriterier, og sikrer at markedsmiksene tilfredsstiller disse kriteriene bedre enn konkurrenter.

ii. Markedsmiks er en kilde til konkurransefortrinn:

De fire elementene i markedsmixen gir forskjellige typer konkurransefortrinn. Et selskap kan laste inn funksjoner og fordeler i sitt produkt som overstiger konkurransen. Et selskap kan bruke strålende annonser for å imponere kunder, spesielt når produktet er subjektivt og amorft i naturen.

Det kan bruke kjendiser i annonsene sine for å skape troverdighet blant kundene. Salgsstyrkenes størrelse og kvalitet kan fungere som en konkurransefortrinn. Distribusjonsbeslutninger må gjøres med kunden i tankene, ikke bare når det gjelder tilgjengelighet, men også med hensyn til servicenivå, bilde av uttaket og kundes bekvemmelighet.

iii. Alle elementer i markedsmixen må synergisere med hverandre for å skape et enhetlig bilde:

Hvis et selskap lanserer et premiumprodukt, bør det holde prisen høyt, selge den bare i upmarket butikker, og bruk en suave kjendis til å godkjenne produktet. Elementene i markedsmixet bør ikke sende motstridende signaler til kunder. En kunde vet ikke hva som skal gjøres om produktets stiliserte og sofistikerte reklame hvis den selges fra svært vanlige butikker. Alle elementene i markedsblandingen skal styrke hverandre for å styrke posisjoneringen av produktet på markedet.

iv. Selskapets ressurser og kompetanse begrenser markedsmiksingen:

Det er alltid fristende å gi kunden det høyeste kvalitetsproduktet til laveste pris, på en måte som er mest praktisk for ham, med tilbudet fremmes på den mest sofistikerte måten. Men en slik markedsføringsblanding vil være svært kostbart å gi. Valget av markedsmiks er alltid begrenset av selskapets økonomiske ressurser og interne kompetanse, og kundenes vilje og evne til å betale for en slik opphøyet markedsmiks.