Hvordan journaloppføringer passeres (med illustrasjon og løsning)?

Journal er en bok med original oppføring. Alle daglige transaksjoner av virksomheten registreres først i kronologisk rekkefølge ved hjelp av kuponger som kontanter, kontantmemoer, fakturaer osv. Journal kalles også en "Dagbok". Prosessen med å registrere forretningstransaksjoner i journalen kalles 'Journalising' og oppføringene i denne boken kalles 'Journal Entries'.

Høringen av Journal er gitt nedenfor:

Journal: s

Dato

opplysninger

L.

Dr.

Kr.

F.

Beløp

Beløp

rs

rs

Tidsskriftet består av fem kolonner. Den første kolonnen brukes til opptakstidspunkt for transaksjonen med år. I den andre kolonnen, dvs. 'Particulars', blir journalinnleggelsen gjort ved å nevne de to kontoene som berøres av transaksjonen. Regnskapsinngangen er bestått etter 'Regnskapslikning' eller 'Dual-Aspect Concept'.

De to kontoene som påvirkes av transaksjonen debiteres og krediteres med samme beløp. Den tredje kolonnen LP, dvs. Ledger Polio, brukes til å skrive sidenummeret til storboken som den aktuelle kontoen vises på. Den fjerde og femte kolonne av journal er ment for å skrive henholdsvis "Debit" og "Credit" beløp av transaksjonen.

Se på følgende transaksjoner og undersøk hvordan journaloppføringer er bestått for dem i Journal:

Illustrasjon 1:

Pass journaloppføringer for følgende transaksjoner i bøkene til Nikhil Bhusan: 2010.

Rs.

1. januar Startet virksomhet med en kapital på 20.000

3 Beløp deponert i SBI 5000

6 Varer kjøpt for kontanter 7000

10 Møbler kjøpt fra Chinmoy 5000

11 Varer solgt til Anil Majumdar for kontanter 8.000

13 Varer solgt til Ashim Das 2000

25 Kontanter tegnet for privat bruk 500

31 Lønn betalt 800

Følgende forklaring med hensyn til konto, klassifisering av kontoer og regler for debet og kreditt vil hjelpe deg med å forstå journal på en bedre måte.

Hva er en konto?

I enkle ord er en konto en oppsummert oversikt over alle transaksjoner knyttet til en bestemt person, en ting eller et element av inntekt eller utgift. Du vil vite mer om avgjørelsen av en konto under neste sammenheng med tittelen Ledger 32.6.

En konto ligner formen til det engelske alfabetet 'T' som følger:

Navn på kontoen

Dr.

Kr.

Klassifisering eller typer kontoer:

Alle forretningstransaksjoner gjelder tre kontoer, nemlig (i) Personlige kontoer, (ii) Realkontoer, og (iii) Nominelle kontoer. Når ekte og nominelle kontoer blir tatt sammen, kalles disse "upersonlige kontoer". La oss få en kort diskusjon om hver av disse.

(i) Personlige kontoer:

Regnskap knyttet til personer og organisasjoner som representerer personer kalles 'Personlige regnskap'. Eksempler er Chinmoy's konto, Mazumdar konto, The State Bank of India-konto, Tanmoy & Sons 'konto, Carnal Paper Mills' konto, Lønn utestående konto, etc.

(ii) Realkontoer:

Kontoer som er relatert til eiendommer eller eiendeler, kalles 'Real Accounts'. De kalles ekte kontoer fordi de representerer ting av verdi eid av virksomheten. Kontantkonto, Møbelkonto, Bygningskonto, etc. er de populære eksemplene på realkontoer.

(iii) Nominelle kontoer:

Regnskap knyttet til utgifter, tap, inntekter, gevinster, overskudd kalles 'Nominelle regnskap'. Eksempler på nominelle kontoer er Lønnkonto, Lønnkonto, Kommisjonen mottatt konto, Renter mottatt konto, etc.

Regler for debet og kreditt:

Reglene som gjelder for debitering og kreditering av de tre typer kontoer er oppsummert i følgende tabell 32.1.

Tabell 32.1: Regler for debet og kreditt:

kontoer

debet

Kreditt

Personlig

Ekte

Nominell

mottaker

Hva kommer inn

Utgifter og tap

giver

Hva går ut

Inntekter og gevinster