Retningsområde: Tilsyn, Kommunikasjon, Ledelse, Motivasjon og Kommando

Retningslinjer tyder tydelig på at det er hjerte og sjel i ledelsen. Uten retning kan lederfunksjonene smuldre som en kortpakke. Det er retningen som gir impuls til alle ledelsesfunksjoner.

(i) Tilsyn (ii) Kommunikasjon (iii) Ledelse (iv) Motivasjon (v) Kommando.

En kort forklaring på disse funksjonene er gitt nedenfor.

(i) Tilsyn:

Tilsyn er opptatt av å overvåke underordnede på jobb og er gjort på alle ledelsesnivåer. Det refererer til direkte og umiddelbar veiledning og kontroll av underordnede i utførelsen av oppgaven. Det er opptatt av å se at underordnede jobber i henhold til plan, policy, program, instruksjon og oppfølging av tidsplanen. Tilsyn er uunngåelig på alle ledelsesnivåer for å sette ledelsesplaner og politikk til handling. Det kan sammenlignes med nøkkelen som holder lederstasjonen til bevegelse.

(ii) Kommunikasjon:

Det er prosessen med å fortelle, lytte, forstå eller overføre informasjon fra en person til en annen. En leder har alltid å fortelle underordnede hva de skal gjøre, hvordan man gjør det og når man skal gjøre det. Han må skape en forståelse i folks sinn på jobb.

En organisasjon kan ikke fungere vellykket uten et effektivt kommunikasjonssystem. Kommunikasjonsprosessen kan gjennomføres gjennom forskjellige Medias navn, telefon, intercom-system, utstedende brev og budbringere etc.

(iii) Ledelse:

Det kan defineres som prosessen som en leder leder og påvirker arbeidet til sine underordnede. Det er opptatt av å påvirke folk for å oppnå felles mål. En leder, som en effektiv leder, bør konsultere sine underordnede før man starter en handlingslinje for å sikre sitt frivillige samarbeid. Lederen som leder fungerer som en dynamo som belaster et batteri.

(iv) Motivasjon:

Ansatte kommer frem til arbeid i enhver bedrift for å tilfredsstille deres behov. Tidligere erfaring viser at de i de fleste tilfeller ikke bidrar til organisatoriske mål (så mye som de kan) fordi de ikke er tilstrekkelig motiverte.

Motivasjon relaterer seg til et bevisst forsøk som utøvende har gjort for å påvirke retningen og rollen til individuell og gruppedrag. En leder bør forstå prosessen med menneskelig adferd mens han utfører sin lederfunksjon for å lede og lede.

Han kan få ting gjort gjennom andre mennesker med frivillig motivasjon. Motivasjon inspirerer underordnede til å arbeide med iver, vilje og initiativer for å oppnå bedriftsmål. Det fremmer lagarbeid. Det kan trykke på det menneskelige potensialet på best mulig måte.

Ledere må kontinuerlig være på jakt etter årsakene som motiverer ansatte og utvikle et motiveringssystem som kan tilfredsstille de fleste av deres behov. Ellers vil produktiviteten ikke øke. Ledelse og motivasjon er dermed de to vingene i retning i ledelsen.

(v) Kommando:

Commanding refererer til at virksomheten skal få de ønskede optimale resultatene fra underordnede. Fayol oppfattet funksjonen som kommando som "drift av organisasjon". Han understreket at ledere må ha de nødvendige personlige kvaliteter og kunnskap om prinsippene for ledelsen.

For å kunne styre effektivt må man:

(a) Ha grundig kjennskap til sitt personell.

(b) Har kapasitet til å oppdage de rette og kompetente arbeidstakere for å eliminere den inkompetente.

(c) Sett et godt eksempel som leder.

(d) Gjennomføre periodisk vurdering av ytelse.

(e) Vær velbevandret i avtaler som binder virksomheten og dets ansatte.

(f) Ha konstant kontakt med underordnede. -

(g) Målet er å lage enhet, energi, initiativ og lojalitet blant personell.