Korte notater om plassering av en ansatt i en jobb

Kort notat om Plassering av en ansatt i en jobb:

Når ansatt er ansatt, skal han plasseres i en passende jobb. Plassering er definert som fastsettelse av jobben som en akseptert kandidat skal tildeles og hans oppdrag til den jobben. Plassering og oppfølging tar sikte på å sørge for at den som er valgt, plasseres hensiktsmessig i jobben og gjør jobben bra.

Image Courtesy: blog.creditreport.com/wp-content/Job-Offer.jpg

Det er en sjekk på de forrige trinnene, og det eneste middelet for hvilket valg i fremtiden kan gjøres mer effektivt. Det er ikke nok å rekruttere en ansatt til en organisasjon. Å sette den rette mannen i riktig jobb er like viktig.

En misplacerte medarbeider er utilfreds og frustrert og kan ikke gi sitt beste til organisasjonen. Manglende interesse for jobben vil bli reflektert i lavere produktivitet. Riktig plassering vil gå langt i å redusere ansattes omsetning, ulykke og fravær og forbedre moralen til de ansatte.