Hva er forskriftene for Venture Capital Industries lagt ned av staten?

Forskrift om risikokapitalindustrien av staten:

De ovennevnte risikostyringsretningslinjene er opphevet av staten. SEBI har blitt en reguleringsinstans for Venture Capital Companies eller midler med virkning fra 25. januar 1995. SEBI har kommet ut med et konsultasjonspapir for å ramme regler for Venture Capital Industry som er gjengitt nedenfor:

Image Courtesy: bothsides.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2011/06/brick-wall.jpg

Store trender:

(i) Stor andel av midler har blitt utplassert i høyteknologiske områder. Selv om midler har blitt gjort tilgjengelig for ikke-industrielle, ikke-teknologisektorer også, men de danner bare en liten prosentandel av de totale midlene som brukes. Et flokinstinkt er tydelig skikkelig, hver Venturekapitalist ser etter høyteknologiske områder som den mest ønskede destinasjonen.

(ii) Mellom de stadiene som finansieringen er gjort tilgjengelig for, har oppstart og utvidelse vært foretrukne av venturekapitalister. Seed Capital er iøynefallende av sitt nesten fullstendige fravær. Management buy outs er også sjeldne, selvfølgelig fordi regelverket for buyouts er så komplisert at denne virksomheten bare ikke er tilgjengelig for finansiering.

(iii) Venture Capital-selskapene i India innhenter midler både av egenkapital og nærstående venturekapitalfond. Det kan nevnes her investorer i Venture Capital selskaper har ikke blitt belønnet så langt med høy utbytte. Snarere, i mange tilfeller, mistet de sin investering, med den resulterende avsky for å gjøre slik investering.

(iv) Risikokapitalister er ekstremt selektive i å gjøre investeringer. Omtrent 80% av forslagene blir avvist. Å holde i betraktning de store misligholdte eiendelene som bankene har, til tross for deres ferdigheter og erfaring, er forståelsen av venturekapitalistene forståelig.

(v) Segmentet industriprodukter og maskiner står øverst på Venture Capital Finance. Programvareindustrien har dukket opp som den nest beste favoritten til venturekapitalistene. Med investeringer som beløper seg til Rs. 2599.32 millioner i 1997, fortsetter industriprodukter og maskiner å være satset på Venture Capital-finansiering i landet.

Investeringer i programvareprosjekter firedoblet i 1997, med Rs. 1832, 68 millioner ble pumpet inn i 87 prosjekter i forhold til Rs. 481, 06 millioner i 58 prosjekter i 1996. De forbrukerrelaterte produktene og mat- og prosessindustriene har blitt kantet til henholdsvis tredje og femte plassering, med investeringer på totalt Rs. 1412, 74 millioner i 58 prosjekter og Rs. 500, 06 millioner på 50 prosjekter.

(vi) En plutselig økning i interessen i Venture Capital Industry er synlig. Bassenget av midler tilgjengelig for investering i Indian Venture Capital industrien har nesten doblet til Rs. 25595.17 millioner i 1997 hvorav Rs. 10 000, 46 millioner ble investert i 691 prosjekter. I motsetning til dette, i 1996 Rs. 14019, 08 millioner var tilgjengelig for investering hvorav Rs. 6728, 50 millioner ble investert i 622 prosjekter.

(vii) Regionalt vis har Sør-India fortsatt å dominere Venture Capital-scenariet, ikke bare når det gjelder å tiltrekke seg det største beløpet, men også på grunn av mer enn halvparten av de samlede prosjektene som ble investert i 1997 i regionen. Mens Sør-India bagged investeringer av Rs. 4108.39 millioner i 318 prosjekter, kom den vestlige delen av landet neste med Rs. 3894.15 millioner investert i 238 prosjekter.

(viii) Indiske finansinstitusjoner er ennå ikke å orientere sine finansieringspolitikker for å møte Venture Capital. Den tradisjonelle konservatismen i disse organisasjonene gjør deres tilnærming til tider uakseptabel. De mislykkes i å gjenkjenne at normale kriteriene for gjeld: egenkapitalandel og eksistens av sikkerhet er ikke kriteriene for vurdering av venturekapitalprosjektet.

(ix) Dessverre er Venture Capital brukt til å finansiere prosjekter fra veletablerte eksisterende selskaper med en bevist track record. Direkte tegning av egenkapital i nye selskaper som kan innebære ny teknologi eller annen slik relatert risiko kan ikke betegnes som venturekapitalaktivitet dersom promotørene er fra store kjente grupper, har god oversikt og ressurser, og også medfører i bevist teknologi.