8 Funksjoner av en finansiell leder (ledelse)

Noen av hovedfunksjonene til en finansiell leder er som følger: 1. Beregning av kapitalbehovet 2. Fastsettelse av kapitalstruktur 3. Valg av fondskilder 4. Anskaffelse av fond 5. Utnyttelse av midler 6. Avhending av fortjeneste eller overskudd 7. Styring av kontanter 8. Finansiell kontroll.

Financial Manager er den øverste lederen som forvalter de økonomiske forholdene til en bedrift.

Funksjonene til Financial Manager diskuteres nedenfor:

1. Beregning av kapitalbehovet:

Dette er den viktigste funksjonen til finansansvarlig. Bedriftsfirmaer krever kapital for:

(i) kjøp av anleggsmidler,

(ii) møte arbeidskapitalbehov, og

(iii) modernisering og utvidelse av virksomheten.

Finansansvarlig gjør estimater av midler som kreves for både kortsiktige og langsiktige.

2. Fastsettelse av kapitalstruktur:

Når kravet om kapitalfond er fastslått, må det tas en avgjørelse om typen og andelen av ulike finansieringskilder. For dette må økonomistyreren bestemme riktig blanding av egenkapital og gjeld og kortsiktig og langsiktig gjeldsgrad. Dette er gjort for å oppnå minimum kapitalkostnad og maksimere aksjonærer rikdom.

3. Valg av fondskilder:

Før den faktiske innkjøp av midler, må økonomistyreren avgjøre hvilke kilder midler skal økes til. Ledelsen kan hente finansiering fra ulike kilder som aksjeeiere, preferanseaksjer, obligasjonshavere, banker og andre finansinstitusjoner, offentlige innskudd mv.

4. Anskaffelse av midler:

Økonomistyreren tar skritt for å skaffe midler til virksomheten. Det kan kreve forhandlinger med kreditorer og finansinstitusjoner, prospektutstedelse osv. Innkjøp av midler er ikke bare avhengig av kostnadene ved å skaffe midler, men også på andre faktorer som generelle markedsforhold, valg av investorer, myndighetspolitikk etc.

5. Bruk av midler:

Fondet anskaffet av finansansvarlig skal investeres forsiktig i ulike eiendeler for å maksimere avkastningen på investeringen: Mens man tar investeringsbeslutninger, bør ledelsen styres av tre viktige prinsipper, nemlig sikkerhet, lønnsomhet og likviditet.

6. Bortskaffelse av fortjeneste eller overskudd:

Finansdirektøren må avgjøre hvor mye å beholde for å pløye tilbake og hvor mye som skal utdeles som utbytte til aksjonærene ut av selskapets fortjeneste. De faktorene som påvirker disse vedtakene, inkluderer utviklingen i selskapets inntjening, utviklingen av markedsprisen på aksjene, kravene til midler til selvfinansiering av fremtidige programmer og så videre.

7. Styring av kontanter:

Forvaltning av kontanter og andre omløpsmidler er en viktig oppgave som finansiell leder. Det innebærer å anslå kontantstrømmen og utløp for å sikre at det ikke er mangel eller overskudd av kontanter hos firmaet. Tilstrekkelig midler må være tilgjengelig for kjøp av materialer, lønn og møte daglige utgifter.

8. Finansiell kontroll:

Evaluering av økonomiske resultater er også en viktig funksjon av økonomistyreren. Det samlede målet for evaluering er avkastning på investering (ROI). De andre teknikkene for finansiell kontroll og evaluering inkluderer budsjettkontroll, kostnadskontroll, internrevisjon, brudd-jevn analyse og forholdsanalyse. Finansdirektøren må legge vekt på økonomisk planlegging også.