Hva er de viktigste oppgaver i den moderne salgssjef?

Salgslederens hovedoppgaver er som følger:

Som nevnt er spørsmålet som ofte blir spurt om en god selger kan bli en vellykket salgssjef. En god selger kan uten tvil være god i salgsmessig eller faktisk salg. Men for å bli en vellykket salgssjef krever du flere kvaliteter og kvalifikasjoner.

Image Courtesy: bookboon.com/blog/wp-content/uploads/2013/03/shutterstock_111147155-1024×741.jpg

Moderne salgsforvaltere praktiserer prinsippene for vitenskapelig ledelse. Det innebærer derfor følgende-

(1) Tilstrekkelig planlegging må utføres på grunnlag av fakta.

(2) Salgssjef må opprette hensiktsmessige mål.

(3) Han må sikre utførelsen av planen.

(4) Han må kontrollere gjennom en analyse fra tid til annen for å avgjøre hvor effektivt planen ble utført.

Denne vekten på planlegging og kontroll er den vesentlige forskjellen mellom moderne salgsstyring og den eldre typen salgsstyring.

(5) Salgsledelse er både en vitenskap og et yrke. Salgssjef er ikke bare forventet å ha grundig kunnskap om salgsmessig, men også vitenskapen om ledelse og kontroll av de ansatte under ham og i organisasjonen.

(6) Det er hans plikt å tildele daglige oppgaver. Dette kan han gjøre selv eller betro til assisterende salgsforvaltere.

(7) Han koordinerer også, skaper et salgsteam, motiverer og organiserer.

(8) Alle viktige beslutninger, med hensyn til organisasjons salgspolitikk, må avgjøres av ham i samråd med sine assistenter, på Spesialkomite Møter, om nødvendig. Han må derfor holde seg fri fra rutinemessige plikter, slik at han tilstrekkelig kan håndtere nødhjelp og viktige politiske spørsmål.

(9) Salgssjefens handlinger blir nøye overvåket av hans assistenter og hans overordnede og skaper presedens. Han forventes derfor å gi et godt eksempel.

(10) Han må gi et effektivt lederskap til de ansatte under ham. Han burde være tilgjengelig for dem og gi dem all veiledning de trenger.

Han må oppfordre dem til å søke hans råd fritt, da dette vil gjøre dem i stand til å ta raske beslutninger om et vanskelig salg.

(11) Salgsansvarlig er salgsvirksomhetens ledende og splittende kraft. Han må ikke bare vite hvordan han skal rekruttere sine ansatte, men skal kunne veilede, oppmuntre og kontrollere dem. Han må ha organisasjonsevne, poise, fremsyn og initiativ.

Suksessen eller på annen måte av salgsavdelingen avhenger vesentlig av evnen som salgsforvalteren utfører sine plikter.