7 fremtredende egenskaper av en god annonse kopi

Fremtredende egenskaper eller karakteristika ved en god reklame kopi er: (1) det skal være enkelt (2) det skal være i stand til å holde leserens oppmerksomhet (3) det må være suggestivt (4) det burde ha overbevisningsverdi (5) det burde utdanne folket (6) det burde ha minne om verdi og (7) det burde være sant!

Reklame kopien refererer til det skriftlige innholdet i annonsen, inkludert tekst og overskrift. Det kan refereres til som hjerte av reklame og bør utarbeides med største forsiktighet; ellers vil alle pengene som er investert i å utføre reklamekampanjen, gå bort.

I ordene til William J. Stanton "Kopien i en annonse er definert som det skrevne eller talte materialet i den, inkludert overskrift, kuponger og annonsørens navn og adresse samt hoveddelen av meldingen". Enkelt sagt reklame kopi betyr den totale strukturen knyttet til meldingen som annonsøren ønsker å formidle ved å bruke et hvilket som helst medium av reklame.

Annonsekopien skal utarbeides på en slik måte at det går evig inntrykk på leseren. Arbeidet med å lage kopien skal overlates til en ekspert. Leseren bør ikke bare lese, men forstå og tro på innholdet i annonsekopien.

Det skal være ordentlig arbeidet og dekke alle detaljer med hensyn til produktet. Ulike hensyn eller nødvendigheter til en korrekt utarbeidet annonse kopi er som under. Disse er også kjent som fremtredende funksjoner eller kjennetegn ved en god reklame kopi.

(1) Det bør være enkelt:

Den første viktige ingrediensen i en annonsekopi er at den skal skrives på et enkelt språk. Det skal være i stand til riktig forståelse. Det bør ikke bruke ornamental og tøft ord ganske korte, enkle og ordentlig forståelige ord.

(2) Det burde være i stand til å holde Leseren oppmerksom på:

En annonsekopi skal være i stand til å holde oppmerksomheten til leseren. Det bør presenteres på en slik måte som tiltrekker forbrukeren umiddelbart.

Følgende metoder kan gjennomføres for å holde leseren oppmerksom på følgende:

(a) Overskrifter bør være ordentlig ordnet og attraktivt. Det skal være kort og enkelt for leseren å huske.

(b) Bruk av bilder og skisser bør være i direkte forbindelse med produktet som skal annonseres. En god skisse og tegning vil være sterkt nyttig når det gjelder å forklare produktet.

(c) Attraktiv grense kan settes inn rundt annonsekopien for å skille den fra andre annonser. Understrekking av nøkkelordene og å gi tomt rom nederst i kopien, er også nyttig når du tegner leserens oppmerksomhet.

(d) Å legge pris på produktet i annonsekopien er også nyttig når du holder oppmerksomheten til en leser. Dette ville være mer nyttig hvis prisen på varen er lav.

(e) Innføring av svarkuponger i annonsekopien er også nyttig når man tiltrekker folket.

(3) Det må være suggestivt:

Reklamen kopien skal være i stand til å foreslå leseren om bruken og bruken av produktet. Effektive slagord kan brukes til å gi forslag til folket.

For eksempel, i tilfelle av Camp Cola, er det skrevet i reklamekopien at "livet er fullt av campa cola ganger", på samme måte i tilfelle av State Bank of India, er det annonsert, "beskyt din fremtid med State Bank of India" . Alle disse slagordene har suggestiv verdi. Forslag kan også gis ved hjelp av visse bilder i annonsekopien.

(4) Det burde ha overbevisningsverdi:

Reklame kopien skal kunne ha evigvarende inntrykk på leseren, hvis forslagene støttes av overbevisende argumenter. Leseren burde ikke ha noen tvil om kvaliteten på produktet. Han burde være helt overbevist og fornøyd.

Overdrivelse i å forklare egenskapene til et produkt må kontrolleres. En klage med hensyn til fremragende egenskaper av produktet må gjøres. Det skal oppgis i enkelt språk slik at leseren kan forstå lett. I tilfelle av Chelpark-reservoar blekk er det skrevet at det renser pennen mens du skriver, inneholder ren x for bedre pennbeskyttelse.

På samme måte i tilfelle av Forans tannpasta, 'den er ideell for tannkjøttet' og beskytter tennene dine, garanterer noen organisasjoner 'pengene tilbake-garanti' for å overbevise folk med hensyn til kvaliteten på produktene.

(5) Det skal utdanne folket:

Annonsekopien skal fortelle folk om bruk og drift av et produkt. Det skal også gi ny bruk av et produkt som folk ikke er kjent med. En reklamekopi med informasjon om bruken, kilder hvor produktet kan fås, pris og tjenester som er tilgjengelig sammen med produktet, er sterkt nyttig for å øke etterspørselen og forstørre salget.

For eksempel, i tilfelle av Hawkins pressekoker er det også gitt et heft til kjøperen som inneholder metoder for å tilberede forskjellige grønnsaker, supper og pudder etc. ved hjelp av komfyren. På samme måte i tilfelle kjøleskap er det gitt et hefte som inneholder forskjellige retninger med hensyn til riktig bruk og oppbevaring av kjøleskapet.

(6) det burde ha memorizing verdi:

Reklamen kopien skal utarbeides på en slik måte at en leser får stadig varig inntrykk av produktet. Det kan vellykkes opprettet ved å gjenta annonsen gang på gang. Gjentagelse prosjekterer det permanente bildet om produktet i leserens sinn.

Varemerker og merkenavn kan brukes med hell for å oppnå dette. Dalda, Thums-up, Bournvita og Surf har med hell oppnådd memoriseringsverdi. Navnene på disse produktene er svært vanlige blant folket.

(7) Det burde være sant:

En annonse kopi skal være sannferdig. Det bør ikke forvirre og skjule de sanne fakta om produktet. Snarere bør det klart legge ned begrensningene i produktet. For eksempel bør en kluthandler tydelig angi om fading av farge og krymping av garn, hvis det er slik.

Hvis disse begrensningene ikke blir opplyst, kommer kjøperen til slutt å vite om dem etter bruk av produktet. Dette vil definitivt ødelegge kjøperens tillit i produktet, og selve målet for annonsen er beseiret.