Forbrukeransvar som skal følges under lov om forbrukerbeskyttelse

Forbrukeransvar som skal følges under forbrukerbeskyttelsesloven!

Ulike anstrengelser har blitt gjort av offentlige og ikke-statlige organisasjoner for å beskytte forbrukernes interesser, men utnyttelse av forbruker vil bare stoppe når forbrukeren selv vil komme frem for å beskytte sin egen interesse. Forbrukerne må ha noe ansvar som er gitt nedenfor:

1. Forbrukeren må utøve sin rettighet:

I henhold til forbrukerbeskyttelsesloven er forbrukeren tildelt ulike rettigheter som retten til sikkerhet, rett til å velge, rett til å bli hørt osv., Men disse rettighetene vil kun være nyttige når forbrukeren utøver disse rettighetene. Forbrukeren må velge produktet i henhold til hans preferanser, han må klage om han ikke er fornøyd med kvaliteten på produktet, han må være oppmerksom på sine rettigheter og trene dem når det er nødvendig.

2. Forsiktig forbruker:

Forbrukeren bør ikke blindt tro på selgerens ord. Han må insistere på å få full informasjon om kvalitet, kvantitet, nytte, pris etc. av varene eller tjenestene.

3. Arkivering av klager for å bekjempe ekte klager:

Mesteparten av tiden forbrukeren ignorerer tapet han lider ved kjøp av defekt god eller tjeneste, men denne holdningen til ikke-arkiverende klage oppfordrer de korrupte forretningsmenn til å levere lav standard eller defekte varer og tjenester.

Forbrukeren må sende inn en klage selv for et lite tap. Denne bevisstheten blant forbrukerne vil gjøre selgerne mer bevisste for å levere kvalitetsprodukt. Når forbrukeren inngiver en klage, må den være ekte. Forbrukeren bør ikke overdrive tap eller mangler på varer.

4. Forbrukeren må være kvalitetsbevisst:

Problemer med levering av substandard varer, forfalskede produkter og dupliserte produkter kan kun løses når forbrukeren selv slutter å forringe kvaliteten på produktet. Mens du kjøper varene eller tjenestene, må forbrukeren se etter kvalitetsmerker som ISI-merke, Agmark, ISO, Wool Mark, etc.

5. Ikke bli båret bort av Annonser:

Annonsene overdriver ofte egenskapene eller egenskapene til produktet eller tjenesten. Forbrukeren må sammenligne den faktiske bruken av produktet med bruken som vises i reklame, og når det er uoverensstemmelse eller forskjell, må det bli lagt merke til sponsor av reklame og insisterer på å slutte å vise overdrevne egenskaper.

6. Insister på kontantmemo:

For å sende inn en klage, trenger forbrukeren bevis på kjøp, og pengememo er bevis eller bevis på at forbruker har betalt for varene eller tjenesten. En selger er bundet til å gi et kontantnotat selv om kjøperen ikke ber om det. For å sende inn en klage og få kompensasjon, må forbrukeren be om kontantnotat.

7. Form forbrukerforeninger som kan spille en aktiv rolle i å utdanne forbrukere og sikre deres interesse.

8. Respekter miljøet; Unngå søppelavfall og bidra til forurensning.

9. Motvirke svart markedsføring, hoarding og velg bare juridiske varer og tjenester.

10. Vær oppmerksom på ulike varer og tjenester tilgjengelig i markedet.