Viktigheten av å forstå fremtidig markedsføring for en markedsfører

Les denne artikkelen for å lære om viktigheten av å forstå fremtidig markedsføring for en markedsfører

Markedsførere må forstå at fremtidige hendelser ikke er helt uforutsigbare, eller er de helt forutsigbare. Å holde oversikt over signifikante variabler som sannsynligvis vil påvirke fremtiden, vil hjelpe enormt.

Image Courtesy: oxfamblogs.org/fp2p/wp-content/uploads/Future-of-Ag.png

Markedsførere har ofte binær syn på usikkerhet i sine markeder. De vurderer enten fremtidens marked helt sikkert, dvs. alle variablene som påvirker markedet, og deres effekter er kjent, eller de vurderer fremtiden for deres markeder som helt usikre, det vil si at selv de variablene som påvirker markedet, er ukjente. I absolutt sikkerhetsscenario tar markedsførere endelige og tilsynelatende risikofrie beslutninger.

De lanserer sine produktlinjer i et nytt marked eller innlemmer en evolusjonerende teknologi i sine produkter med tillit om at fremtiden vil spille ut som i deres prediksjon. Men disse spådommene kan og gjør gå galt fordi deres analyse er sannsynlig å utelate eller dømme feilaktig noen variabler som påvirker deres marked. Og siden det er tung innsats av ressurser i disse beslutningene, er store tap sannsynlig dersom deres spådommer går galt.

En annen ulempe ved å anta et absolutt sikkerhetsscenario er at selskapet kan savne den evolusjonerende naturen til sine markeder og ikke forberede seg tilstrekkelig til å håndtere en annen teknologi eller ulike kundevalgskriterier.

I det totale usikkerhetsscenariet gjør markedsførerne ingen analyse og stole på instinktene sine for å ta avgjørelser. De lanserer produkter og går inn i nye markeder uten forskning og analyse av sine markeder. Noen av disse tiltakene kan vise seg å være dumme og selskapet kan pådra seg store tap. Noen andre ledere er helt forvirret av situasjonen og er ikke i stand til å ta noen avgjørelser.

Men dette er ikke den rette måten å håndtere markedets usikkerhet. Ingen marked er enten helt sikkert eller helt usikkert. Hvert marked har en viss usikkerhet mellom total usikkerhet og absolutt sikkerhet. Markedsføreren må måle nivået av usikkerhet før han bestemmer seg for å gjøre strategiske trekk.

Usikkerhet er bestemt av kunnskapen som markedsføreren har om hvilke variabler som skal påvirke markedet og hvordan disse variablene kommer til å spille ut i fremtiden. Hvis en bestemt variabel og dens effekter er kjent, kan markedsføreren begå ressurser tidlig med hensyn til denne variabelen.

For eksempel, hvis et selskap er sikker på at en bestemt teknologi vil være mest effektiv i fremtiden; det kan legge ressurser til sin utvikling. Men hvis det er usikkert om kundens umiddelbare aksept av teknologien, bør det ikke haste på å bygge en stor faktor for produksjonen av produktet. Det bør utføre mer forskning og vente på mer informasjon å filtrere inn.

Essensen av ideen er å holde oversikt over de mulige variablene og hente indikasjoner om effekten av disse variablene i fremtiden. Og så snart det er kjent hvordan en bestemt variabel skal spille ut i fremtiden, bør ressursene være forpliktet til det. Men hvis effektene ikke er kjent, bør selskapet samle mer informasjon før man legger til ressurser. Hvis denne strategien følges, ville selskapet ha gjort noen fremskritt selv om det totale bildet av markedet ikke er klart, da det ikke venter på all informasjon fra markedet før man legger til ressurser.

Det er ikke helt uforberedt når markedet viser seg å være gunstig for det. På samme måte, siden selskapet ikke har gjort den totale investeringen på en gang, er det i stand til å minimere tapene dersom det endelige bildet av markedet ikke ser bra ut for selskapet.

En markedsfører bør heller ikke vente på at hele bildet skal dukke opp, og det skal heller ikke antas at et bestemt bilde vil dukke opp. Han bør observere linjene og nyansene som de vises på lerretet og fortsette å ta de riktige avgjørelsene.