Six Sigma, globalisering og teknologisk endring

Six Sigma er den statistiske bruken av Total Quality Management (TQM) for å oppnå et nytt paradigme i kundekvalitet. Sigma kvalitetsnivå beskriver produksjonen av en prosess. Six Sigma går utover defektreduksjon for å legge vekt på forbedring av forretningsprosessene generelt, som inkluderer kostnadsreduksjon, forbedring av syklus-tiden, økt kundetilfredshet og noen annen metrisk som er viktig for selskapet. Six Sigma kan nå innebære en hel kultur av strategier, verktøy og statistiske metoder for å forbedre selskapets bunnlinje.

For å hoppe over konkurranse i denne verden av usikkerhet, prøver bedriftens verden å eksperimentere med en prosess etter hverandre. Fra "samsvar med standarder" til "å oppnå total kvalitet" har fokuset nå blitt skiftet til å legge til økonomisk verdi og praktisk nytte for både organisasjonen og kunden. Å realisere verdierettighetene både av kundene og organisasjonene er nå avgjørende for forretningsforhold.

Det er nå en vinn-vinn-situasjon for begge. For kunder er det deres rettmessige forventning om å kjøpe kvalitetsprodukter til konkurransedyktige kostnader, mens for organisasjoner det skal produseres med høyest mulig fortjeneste. Denne synergien er hva alle prøver å oppnå i denne bedriftsverdenen.

Avslagstillegg og uunngåelig avvisning (UR) er nå forbudte ord. Six Sigma, som en forretningsprosess, tillater nå organisasjoner å forbedre sin bunnlinje ved å designe og overvåke forretningsaktiviteter på en måte som minimerer ressursbrudd uten å gå på kompromiss med kundetilfredshet. Six Sigma-prosessen er bredere enn TQM-programmer.

Mens TQM fokuserer på å oppdage og korrigere defekter, oppretter Six Sigma prosessene for å sikre at feil aldri oppstår, helt fra begynnelsen. Fra organisasjonens synspunkt gir den den maksimale verdien i form av økt fortjeneste, og fra kundens synspunkt gir den maksimal verdi når det gjelder produkter og tjenester av høy kvalitet til konkurransedyktige kostnader.

Sigma er et brev i det greske alfabetet og brukes til å betegne standardavviket til en prosess. Som konsept ble det først utviklet av et konsortium, inkludert Motorola fra midten av 1980-tallet, og ble vedtatt av mange store produksjonsorganisasjoner, inkludert General Electric (GE). Nå er det imidlertid også brukt i andre organisasjoner. For eksempel introduserte GE Capital, verdens første service-transaksjonsbaserte selskap dette i 1996.

I stor grad er Six Sigma den statistiske anvendelsen av Total Quality Management (TQM) for å oppnå et nytt paradigme i kundekvalitet. Sigma kvalitetsnivå beskriver produksjonen av en prosess. Six Sigma går utover defektreduksjon for å legge vekt på forbedring av forretningsprosessene generelt, som inkluderer kostnadsreduksjon, forbedring av syklus-tiden, økt kundetilfredshet og noen annen metrisk som er viktig for selskapet. Six Sigma kan nå innebære en hel kultur av strategier, verktøy og statistiske metoder for å forbedre selskapets bunnlinje.

Et mål med Six Sigma er å eliminere hvert avfallsmolekyl som finnes i en organisasjons prosesser. Betydelige bunnlinjer kan oppnås ved organisasjoner som praktiserer Six Sigma-gjennombruddsstrategien gjennom forbedring av syklus, reduksjon av feil, kostnadsreduksjon, etc.

Ofte er organisasjoner forvirret på å måtte vedta enda en strategi og lurer på hvorfor de bør vurdere Six Sigma. Svaret på dette er enkelt - dagens organisasjoner er kundekrevende. Kunder fra basen av dagens verdensmarked og selskaper vil sende en klar melding til dem - at de produserer produkter av høy kvalitet til lavere kostnader med større respons. Six Sigma hjelper en organisasjon til å nå disse målene når den er i samsvar med andre tiltak som en del av en forretningsstrategi.

Høyere Sigma-verdier indikerer bedre kvalitetsprodukter og lavere sigmaverdier representerer lavere kvalitetsprodukter. På Six Sigma-nivået er produktene praktisk talt feilfrie, det vil si at det bare tillater 3, 4 feil per million muligheter (DPMO).