Hva er de viktigste økonomiske klassifiseringene av kapitalutgifter?

Klassifisering av utgiftene og finansieringsmåten i form av økonomiske kategorier (lønnsutgifter, kvitteringer fra markedslån og lignende), kalles økonomisk klassifisering av budsjettet.

Image Courtesy: dunlapschools.edublogs.org/files/2011/05/expenditure-wfexvm.jpg

Denne klassifiseringen gjør det mulig å samle en rekke økonomiske opplysninger knyttet til generering av besparelser, investeringer, forbruk, opprettelse av finansielle eiendeler og gjeld mv.

Økonomisk klassifisering av budsjettet har seks kontoer som dekker følgende:

Konto 1:

Transaksjoner i varer og tjenester og overføringer; Gjeldende konto for statsforvaltningen.

Konto 2:

Transaksjoner i varer og tjenester og overføringer; Nåværende konto for institusjonelle kommersielle virksomheter.

Konto 3:

Transaksjoner i varer og tjenester og overføringer; Hovedkonto for offentlig forvaltning og avdelingskontor (Kombinert).

Konto 4:

Endringer i finansielle eiendeler; Hovedkontor for statlig forvaltning og avdelinger for handelsvirksomhet. Konto 5: Endringer i finansielle forpliktelser; Regjeringenes hovedkonto

Administrasjon og avdelingsvirksomhet. Konto 6: Kontant og forsoningskonto for statsadministrasjon og avdelingsvirksomhet.

Denne klassifiseringen er utformet på en slik måte at den kan knyttes sammen med et system av nasjonale inntekts- og utgiftsregnskap, som viser aktivitetene knyttet til generering av nasjonal inntekt og kapitaldannelse.

Det gir derfor en sammenbrudd av de offentlige utgiftene til forbruk og kapitalformasjon, og hvilken innvirkning regjeringens utgifter har på resten av økonomien.

Videre gir denne klassifiseringen også informasjon om finansielle eiendeler og forpliktelser, og er svært nyttig når det gjelder å vurdere endringene i sammensetning og eierskap av finansielle eiendeler, som også statens låne- og utlånstransaksjoner.