Arbeidsrom og plasseringsarrangementer for maksimal komfort til arbeidere

Arbeidsplass som kreves av noen arbeidstaker vil avhenge av arbeidsstilling. Det har blitt følt og derfor foreslo at den sittende stillingen er bedre enn en stående stilling.

Årsakene er som følger:

(1) Det er mer stabilt

(2) Det er mindre trøtt

(3) Det gjør betjeningen av hånd- og fotkontrollen mer praktisk og effektiv.

Vurderingen av følgende elementer kreves mens du spesifiserer arbeidsplassen:

1. Område for synet som vurderes.

2. Område med manuell aktivitet som inkluderer begge områder som dekkes av hånd og fot.

Sitteplasser for å gi maksimal komfort:

Et skikkelig sittearrangement er relatert til en sittestilling. Seterhøyde, arbeidsbord og setemåttene er av ekstrem betydning i arbeidsplassutformingen. Således kan et godt sete være stol eller avføring skal utformes på en slik måte at det gir maksimal komfort når det gjelder baklengdehøydefordeling, dybde og breddeforhold etc. Det bør tillate ubegrenset fysisk bevegelse samt rask endring av stillingen . Designeren bør huske den potensielle brukeren.

Seter er utformet forskjellig for forskjellige krav som for hvile, lesing, for kontorarbeid, til fabrikkarbeid og kjøring etc. Stolenes bruk vil bli forbedret dersom høyde og rake kunne stilles inn. På samme måte bør høyden på arbeidsbenken i forhold til en sittende operatør også være riktig utformet for å lette lett og uavbrutt arbeid. Et godt arrangement av sittestilling er illustrert i figur 9.15.