7 vilkår som brukes i forsendelseskontoer

1. Proforma-faktura:

Når avsenderen sender varen til mottakeren, videresender han en erklæring som viser opplysninger om varer som kvalitet, kvantitet, pris, merking, pakking mv. Og denne erklæringen kalles Proforma-fakturaen. Men i tilfelle av vanlig salg, utarbeides en faktura og sendes sammen med varene. Det innebærer at et salg har funnet sted.

2. Gjentagende og engangskostnader:

Avsender og mottaker må pådra seg noen utgifter for forsendelse og salg av varene. Disse forsendelsesutgiftene er av to typer: engangskostnader og gjentatte utgifter.

3. Engangsutgifter:

Det påløper engangskostnader for å bringe varene fra avsenders sted til mottakerens sted. Derfor er alle utgifter som påløper før varene kommer til mottakerens gudstjeneste, engangskostnader. Disse utgiftene påløper kun én gang på en bestemt sending. Det vil øke verdien av varer. Disse utgiftene betales av avsenderen eller mottakeren på vegne av avsenders.

Ovennevnte utgifter oppstår ikke igjen som de gjentatte utgiftene. Disse utgiftene er oppfylt på hele sendingen. Disse utgiftene legges til kostnaden for forsendelsen for å komme frem til kostprisen på varene ved salgsstedet. Igjen blir disse tatt i betraktning når verdien av sluttlager og unormale tap beregnes.

4. Gjentagende utgifter:

Disse utgiftene påløper etter at varene er mottatt hos mottakerens gudstjeneste. Disse utgiftene påløper ganske ofte og av gjentakende karakter. Disse utgiftene skjer regelmessig med faste intervaller. Vanligvis påløper disse utgiftene etter at varene har kommet til forretningsstedet av mottaker. De blir møtt av avsender eller mottaker. Disse utgiftene øker ikke verdien av varer.

5. Forhåndsvisning:

Avsender kan noen ganger spørre mottakeren om å betale et forskudd for den delen av verdien av varene som sendes. Mottaker kan sende forskuddet i form av utkast eller sjekk. Hvis mottakeren ikke er i stand til å forskyve penger, kan det bli trukket et lovforslag på mottaker. Frasender reduserer regningen og får pengene.

Mengden rabatt på regningen kan bli debitert til forsendelseskonto eller belastet til rabattkonto. Advance gitt av mottakeren vil bli trukket fra salget fortjeneste.

6. Konto Salg:

Periodisk eller når varene som sendes, blir solgt av mottakeren, sender mottakeren en utsagn, som kalles Konto Salg, og viser beløpet som er mottatt ved salg av varer, påløpte kostnader, provisjonskostnader, forskuddsbetaling og balanse til avsenderen og aksjen fortsatt i hånden.

Fra Kontosalg lukker avsenderen sine oppføringer i bøkene angående sendingen for det året. Han kan fastslå resultatet eller resultatet som følge av transaksjonene.

Følgende er eksemplet på et konto salg:

Konto salg er forskjellig fra en faktura. Kontosalg utarbeides og sendes av en mottaker til en forsendende. Men fakturaen er utarbeidet og sendt av en selger til en kjøper. Ved faktura er de to partene skyldner og kreditor. Ved kontosalg er forholdet mellom en rektor og en agent.

7. Kommisjonen:

Avsender betaler provisjon til mottaker for å selge sine varer. Kommisjonen beregnes generelt ved fast prosentandel av totalt salg i henhold til vilkår som er fastsatt av avsenderen. Disse provisjonene kan være enkle, eller vanlige, spesielle eller overordnede og Del credere. Ordinær provisjon beregnes etter vilkår som er fastsatt av avsenderen.

Vanligvis beregnes det på grunnlag av totalt salg. Spesiell provisjon er betalt for å gi ytterligere incitament til å øke salget. Overordnet provisjon blir betalt til mottaker når han tilsidesætter den angitte mengden salg. Provisjonen er også beregnet på total salg.

Del Credere:

Mottakeren forventes ikke å selge varene på kreditt. Mottakeren har imidlertid rett til å selge varene på kreditt, dersom avsenders tillater ham å gjøre det. Igjen hvis mottaker foretar kredittsalg, og hvis det oppstår tap i form av tap på fordringer, bør dette tapet bæres av frasenderen.

For å unngå et slikt tap, er det gitt ekstra provisjon til mottakeren, som er ansvarlig for eventuelle tap. Denne ekstra kommisjonen heter Del Credere provisjon. Det er gitt for å ta risiko i kreditt salg.

I slike tilfeller mottar avsender brutto salget, uansett om det er gjenopprettet eller ikke. Dette er generelt beregnet på totalt salg. Noen ganger er del credere-kommisjonen bare begrenset til kreditt-salg. I så fall beregnes det bare på kredittsalg.