Essay on Creating a Global Business Brand (725 Ord)

Essay om å skape et globalt forretningsmerk!

Å takle det lokale globale dilemmaet er et av de fremste problemene for et merke. Å skape en felles og distinkt merkevare personlighet og identitet, samtidig som det gir frihet til å utføre dem på lokalt nivå, vil muliggjøre styringen av et virkelig globalt merke.

Image Courtesy: vyapaari.in/wp-content/uploads/2013/01/business-entry.jpg

I mange multinasjonale selskaper er det en spenning mellom behovet for å skape et globalt merke og ønsket om å beholde fokus på den lokale kunden. Den globale merkevarestyreren må beholde markedsføringsprogrammer og strategier som er relevante for lokale markeder, selv om han forsøker å utnytte global skala og beste praksis fra ulike markeder.

Selskapet må utnytte sammenheng og omfang av et globalt merke, samt nærhet til kunden til et lokalt merke. Tanken er å oppnå både global global relevans. Noen av elementene må styres lokalt. Noen regionale og vellykkede globale markedsføringsselskaper sørger for at deres definisjon av et globalt merke og strategiene de skal bruke for å bygge det globale merkevaren, forstås blant lokale eller landets merkevareansvarlige og merkevareansvarlige i hovedkvarteret. Definisjonen av et globalt selskap, som å selge det samme på samme måte overalt, er ikke akseptert av de fleste selskaper.

For de fleste selskaper produseres og markedsføres globale merkevarer ikke på samme måte i alle land. Et globalt merke er et merke som er tilgjengelig i mange land, og selv om det kan variere fra land til land, har versjonene et felles mål og lignende identitet. Denne definisjonen gir landsjefer stor frihet til å ta beslutninger om å bygge og håndtere merkevaren. Det er disse beslutningene som ofte bestemmer merkevarens overordnede suksess eller fiasko.

Et globalt merke vil ha et felles mål for alle land, men landets ledere har fleksibilitet i utførelse. Merkets personlighet for Intel er å være en intelligent, innovativ leder. En landleder kan ikke tenke på en annen merkevare personlighet for sitt marked, men han kan designe merkevareprogrammer for å bygge dette bildet.

Den globale merkevarestyreren bør identifisere de ikke-omsettelige områdene der global konsistens må opprettholdes. For eksempel kan et globalt merke ha bestemt seg for å ha et konsekvent navn, posisjonering og kvalitetsstandarder i alle sine markeder, men problemer som pris, emballasje, farge og utseende kan håndteres av landets ledere.

For å styre egenkapitalen til et merke globalt er det viktig at annonseringsideen er konsistent på tvers av markeder, men utførelsen av det samme bør ikke tvinges på alle markeder. Hvis kjendiserklæringer er sentrale for annonseringsideen, kan valg av kjendis eller situasjon variere i henhold til lokal kultur.

Målet bør være å formidle den sentrale identiteten effektivt, men ikke søke sammenhet. Landsjefer bør også være fri til å bestemme hva slags medier de vil bruke. Valget av detaljhandelskanaler bør også i stor grad overlates til landets ledere.

De globale markedsførerne bør opprette en meny som gjør at land kan utøve sitt valg. Han kan maksimere innkjøpet for sine ideer ved å utvikle globale markedsføringsplattformer som gir rom for landvariasjoner. For eksempel kan hovedkvarteret lage et lag av internasjonalt kjente sportspersonligheter og foreslå hvordan teamet kan brukes av landets ledere. Et landslag kan øke programmet ved å ansette en lokal stjerne.

Hovedkvarteret bør involvere landslag i å forme den globale markedsføringsagendaen. Den globale merkevarestyreren skal lede et verdensomspennende nettverk av landschefer som møtes noen ganger om året. Ledelsen deler beste praksis og velger ideer som det globale laget eller et land skal implementere.

Nettverket utvikler fornuften at den eier programmene, så det er press på ledere å bruke dem. Ved å dele ansvar, bringer den globale merkevarestyreren ideer fra landets ledere i stedet for å sette opp hovedkvarterets ideer.

Globale merkevarer må også utvikle innovasjoner globalt, regionalt og lokalt. I de fleste bransjer krever et levende merke en regelmessig strøm av nye funksjoner og konstant oppdatering. Siden nyvinningskostnader er høy, er det kun fornuftig i de største markedene, eller når ressursene kan bli samlet i regionalt eller globalt. Slik samling av ressurser kan gjøre det mulig for et globalt merke å komme opp med kvalitetsinnovasjoner med hyppige intervaller.