Notater om hovedkarakteristikkene til lederskap

Følgende hovedegenskaper blir ganske tydelige for lederskap:

(1) påvirkningsprosess:

Ledelse er i form av en påvirkningsprosess. Her påvirker det å bringe andre under ens egen innflytelse. En leder oppfører seg med sine følgere på en slik måte at de automatisk kommer under hans innflytelse. De begynner å jobbe som de blir fortalt av deres leder. Det sies at utøvelsen av innflytelse er essensen av lederskap.

(2) Behavior-changing Prosess:

Lederskap har muligheten til å endre adferdene til deres etterfølgere. En leder som har denne evnen, får en bedre arbeidsprestasjon fra underordnede.

(3) Mellommenneskelige forhold mellom leder og følgere:

Hovedkravet for lederskap er tilstedeværelsen av tilhengerne. Man kan ikke tenke på lederskap uten tilhenger. Uten følgere har en leder ingen eksistens.

For å gjøre lederskapet meningsfullt, er det viktig å ha følgere (eller ansatte) til å jobbe med ham. Lederskap indikerer derfor mellommenneskelige relasjoner mellom lederen og tilhengerne.

(4) oppnår felles mål:

Et fremtredende trekk ved lederskap er å oppnå felles mål. Det betyr at det ikke bare oppnår målene for organisasjonen, men også individuelle mål.

(5) Kontinuerlig prosess:

En leder må kontinuerlig bruke sin ledelsesevne. Det betyr at det trengs ikke ved en bestemt anledning, men det er nødvendig hele tiden.