Programkoordinatorens rolle i menneskelig ressursutvikling

Les denne artikkelen for å lære om rollen som programkoordinator i human resource development.

Programkoordinator er også kjent som instruktør eller trener. Han spiller en avgjørende rolle i å bygge framtidsperspektiver av organisasjonen gjennom menneskelige ressurserutvikling som er en planlagt innsats for å forbedre og utvikle kunnskap, ferdigheter, kreative evner og holdninger til ansatte. Han er den personen som hjelper folk til å jobbe bedre ved å utvikle kompetanse slik at de kan bidra med sin evne til å oppnå organisasjonens oppgitte mål.

Følgende er det som en trener eller koordinator må ha for å kunne spille sin rolle som programkoordinator effektivt:

(1) Forstå organisasjonens mål:

Treneren må ha en klar forståelse av organisatoriske mål. Traineer skal trent for å oppnå kompetanse for å oppnå mål og mål fastsatt av organisasjonen. Stipendiatene etter trening bør innse hvilken rolle de må spille i sine respektive avdelinger i organisasjonen. Organisasjonens mål blir grunnlaget for sammenligning av bedriftens ytelse.

(2) Koordinator bør være klar over problemene i organisasjonen:

Kunnskapen om organisasjonens problemer gjør det mulig for koordinator eller trener å utforme treningsprogram på en slik måte at elevene blir oppmerksomme på organisatoriske problemer og gjennom trening lærer de å håndtere dem med hell. Deres ytelse forbedret og produktive resultater begynner å komme inn.

(3) Trener bør ha faglig ekspertise:

Treneren må være en profesjonell profesjonell og ta elevene til oppgave og trene dem for å øke sin kompetanse.

(4) Valg av målgruppe for opplæring:

Treningskoordinatorene skal skille mellom målgruppe og generell gruppe av ansatte. Programmet skal utformes slik at det dekker læringsmålene til målgruppen for å gi bedre resultater. Suksessen til treningsprogrammene avhenger av læringsmål. Læringsmål bør derfor være veldig tydelige slik at evalueringen av opplæringen lett kan gjøres. Treningsbehovet til hvert medlem av målgruppen bør være det samme.

(5) Velg den beste metoden for undervisning:

Treneren bør velge den beste instruksjonsmetoden som kjenner behovene til elevene. Opplæringsbehovene kan bestemmes ved å lage jobbbeskrivelse og kompetanse som kreves for å utføre jobbene og arbeidskulturen som nå er vedtatt av organisasjonen. Så som per treningsbehov kan undervisningsmetoden velges. Han kan bruke treningshjelpemidler hvis noen. Han må gjøre en øvelse i leksjonen og planlegge sammendrag av poeng som skal vektlegges. Han bør utvikle læreplanen etter behovene til traineerne.

(6) Fysiske og lærende fasiliteter:

Trener skal gi riktig fysisk og læringsmiljø slik at deltakere i et treningsprogram kan konsentrere seg om læring. Deltaker bør gis studiemateriell for å oppdatere seg selv om hva de har lært.

(7) Finansiering:

Treneren bør sørge for at nødvendig finansiering stilles av organisasjonen for å dekke utgifter til opplæring.

(8) Evaluering av programmer:

Treneren bør evaluere treningsprogrammet systematisk for å se verdien av det. Det kan gjøres ved å ta tilbakemelding fra deltaker i treningsprogram. Gjennom evaluering trener vet hvilke endringer som må gjøres i treningsprogrammene. Dette bidrar til å akselerere læring.

(9) Instruksjoner for tidsstyring:

Tiden er den mest verdifulle ressursen til disposisjon for menneskeheten. Han må vite sin verdi. Alle andre ressurser kan fås igjen utenom tid. Det er den eneste ressursen en gang tapt, tapt for alltid. Derfor bør man nesten ta vare på optimal utnyttelse av tiden. Praktikanter må instrueres om tidsanalyse og organisering for effektiv tidsstyring. De bør gjøres oppmerksomme på tidevaskere, håndtering av tid og stress. Time Wasters er årsakene til mange sykdommer.

(10) Effektiv styring av treningsprogrammet:

Koordinatoren eller treneren er den overordnede veilederen og administratoren av treningsprogrammet, derfor er det hans plikt å holde deltakerne disiplinert. Han burde ikke tolerere noen handling av indiscipline fra trainees.

Han bør være en god planlegger og bør utføre sine planer. Han bør sørge for at traineerne har fått tilstrekkelig og tilstrekkelig kunnskap fra treningsprogrammet som utføres av ham. Dette kan han sikre gjennom tilbakemelding hentet fra praktikanter / deltakere. Endelig må han sende inn rapporten om treningsprogram til organisasjonen.

Samordneren / trener / treningskonsulent kan spille en rolle som planlegger, arrangør, koordinator, rådgiverkommunikatorstyrer, leder, forandringsagent, monitor, lærer, lærer, motivator, forsker, programmerer, evaluator, bildebygger, leder og fremfor alt fungerer som en venn, filosof og veileder til trainees / deltaker fordi de ser til ham med stort håp.