Service Blueprinting: Topp 9 fordeler med service Blueprinting - Forklart!

Noen av de viktigste fordelene med serviceblåkopi er som følger:

1. Gir en oversikt slik at ansatte kan forholde seg til "hva jeg gjør" til tjenesten betraktet som en integrert helhet, og dermed styrke et kundeorientert fokus blant ansatte.

2. Identifiserer feilpunkter, det vil si svake ledd i kjeden av serviceaktiviteter, hvilke poeng kan være målet for kontinuerlig kvalitetsforbedring.

3. Interaksjonslinje mellom eksterne kunder og ansatte belyser kundens rolle og demonstrerer hvor kunden opplever kvalitet, og dermed bidrar til informert servicedesign.

4. Synlighetslinje fremmer en bevisst beslutning om hva kundene skal se og hvilke ansatte som skal være i kontakt med kundene, og dermed lette rasjonell serviceutforming.

5. Interne interaksjonslinjer forklarer grensesnitt på tvers av avdelingslinjer, med deres iboende gjensidig avhengighet, og dermed styrker kontinuerlig kvalitetsforbedring.

6. Stimulerer strategiske diskusjoner ved å belyse elementene og forbindelsene som utgjør tjenesten. De som deltar i strategiske økter, har en tendens til å overdrive betydningen av egen spesialfunksjon og perspektiv, med mindre det foreligger en felles grunn for en integrert visning av tjenesten.

7. Gir grunnlag for å identifisere og vurdere kostnader, inntekter og kapital investert i hvert element av tjenesten.

8. Utgjør et rasjonelt grunnlag for både ekstern og intern markedsføring. For eksempel gjør servicekartet det lettere for et reklamebyrå eller et internt salgsfremmende team å oversikt over en tjeneste og velge viktige meldinger for kommunikasjon.

9. Tilrettelegger topp-down, bottom-up tilnærming til kvalitetsforbedring. Det gjør det mulig for mangers å identifisere, kanalisere og støtte kvalitetsarbeidet til gressrøtter som arbeider på både frontlinje- og støtteteam. Medarbeiderteam kan lage tjenestekart og dermed tydeligere anvende og kommunisere sine erfaringer og forslag til forbedringer.