Korte notater om Demotion av en Medarbeider? (Forhold)

Demotion er det motsatte av forfremmelse. Det refererer til senking av status, lønn og ansvar for en ansatt. Demotion er vanligvis brukt som en straffeforanstaltning og er et foreløpig skritt for utslipp.

Image Courtesy: images4.wikia.nocookie.net//Demotion.png

Bruken av demotion som en straffeforanstaltning blir utspurt på mange grunner. Å miste lønn over en periode er en form for konstant ydmykelse.

Videre vil en demotert medarbeider alltid være misfornøyd og hans misnøye kan spre seg til medarbeidere, som har en negativ innvirkning på arbeidskraftens moral, produktivitet og disiplin.

Demotion blir nødvendig (1) dersom et selskap begrenser noen av sine aktiviteter og ansatte med lengre service, støter personer i lavere jobber med kortere tjeneste. (2) Det kan brukes som et disiplinært våpen.

Demotion vil tjene sin hensikt hvis den tilfredsstiller følgende betingelser:

(a) En klar og rimelig liste over regler bør være innrammet, hvis brudd vil undergrave en ansatt.

(b) Denne informasjonen skal tydelig kommuniseres til ansatte.

(c) Det bør være en skikkelig etterforskning av ethvert påstått brudd.

(d) Hvis det oppstår brudd, bør det være en konsistent og rettferdig anvendelse av straffen, helst av den nærmeste veileder.

(e) Det bør være en bestemmelse for gjennomgang.

Siden demoteringer gir en negativ effekt på ansattes moral, blir de gjort sjeldent.