Hva er begrepet Private Equity (PE)?

Konsept for private equity (PE):

Private equity er et bredt begrep som vanligvis refererer til enhver type aksjeinvestering i en eiendel hvor egenkapitalen ikke er fritt sporbar på et aksjemarked. Nærmere bestemt refererer private equity til måten fondene er oppvokst på, nemlig på private markeder, i motsetning til de offentlige markedene.

Image Courtesy: privateequitysalaries.com/wp-content/blogs.dir/1/files/2011/12/Business-Growth-Bar-Chart.jpg

Private equity-selskaper ble ofte misforstått til å investere i eiendeler som ikke var i det offentlige markedet. Dette er imidlertid ikke nødvendigvis tilfelle-større private equity-selskaper investerer i selskaper notert på børser og tar dem privat.

Passive institusjonelle investorer kan investere i private equity-fond, som igjen brukes av private equity-selskaper til investering i målbedrifter. Kategorier av private equity investeringer Inkludert leveraged buyout, venturekapital, vekstkapital, angel investing, mezzanin (bridge) kapital og andre.

Private equity-fond styrer vanligvis styringen av selskapene de investerer i, og tar ofte inn nye ledelsesteam som fokuserer på å gjøre selskapet mer verdifullt.