4 komponenter av markedsførings- og salgssystem

Noen av de viktige komponentene i markedsførings- og salgsinformasjonssystemet er som følger:

Markedsføringsinformasjon samles formelt, lagres, analyseres og distribueres til ledere i samsvar med deres informasjonsbehov med jevne mellomrom på en planlagt basis.

Image Courtesy: rmsbunkerblog.files.wordpress.com/2011/05/market-research-syracuse-ny1.jpg

Markedsføringsinformasjonssystemet bygger på forståelse av informasjonsbehovene for markedsføring, og den leverer den informasjonen når, hvor og hvordan lederne krever det. Data er avledet fra markedsmiljøet og overført til informasjon som markedsførere kan bruke i beslutningsprosessen.

MSIS har fire komponenter:

Jeg. Innsamling av data fra interne kilder på kontinuerlig basis

ii. Innsamling av data fra interne kilder på ad hoc basis

iii. Skanning av miljø

iv. Markedsundersøkelse

1. Innsamling av data fra interne kilder på kontinuerlig basis:

MSIS konverterer økonomiske og transaksjonsdata som inntekter av et produkt, kunde eller en distribusjonskanal til et skjema som kan benyttes av markedsavdelingen til å formulere sin strategi. Dette gjøres ved å disaggregere databasen med salg og tildele den til produkter og kunder.

Informasjon som fordeling av rabatter, salgsfremmende og transportkostnader til produkter og kunder lagres i MSIS. Den detaljerte beskrivelsen av transaksjoner med kundene og de tilhørende kostnadene tillater markedsførere å utføre analyse av deres markedsaktiviteter.

MSIS kan også brukes til å overvåke ytelsen til selgere. MSIS holder oversikt over inntektene som en selger har generert og det overskuddet han har tjent på sine inntekter. Det holder også en oversikt over besøk og samtaler han har gjort, og nye kontoer han har åpnet. Det registrerer også inntekter og fortjeneste som en selger har generert på hver av produktene og kundene som har blitt tildelt ham.

Slike opplysninger hjelper ledere til å veilede innsatsen til selgeren, slik at han er i stand til å oppnå selskapets mål. For eksempel kan en selger generere de fleste av sine inntekter fra sine eksisterende kunder, men selskapet kan være mer interessert i å skaffe nye kunder. Derfor må selgeren bli ledet til å ringe flere og besøke flere nye kunder enn eksisterende.

2. Innsamling av data fra interne kilder på ad hoc basis:

Dataene for kundetransaksjoner og tilhørende kostnader kan også brukes til spesifikke formål. Ledelsen kan se på hvordan salget har reagert på en prisøkning eller endring i reklame kopi. Fangstdata på MSIS tillater spesifikk analyse som skal gjennomføres når det er nødvendig.

4. Miljøskanning:

Miljøanalyse der man overvåker økonomiske, sosiale, demografiske, juridiske og teknologiske krefter er en del av MSIS. Økonomiske, sosiale, demografiske, juridiske og teknologiske styrker styrer sammenhengen der selskapet, dets leverandører og distributører og dets konkurrenter opererer.

Et selskap bør ha et team av eksperter for å skanne miljøet regelmessig, slik at selskapet ikke blir fanget uvitende når en endring i miljøet truer med å påvirke selskapets virksomhet negativt. Det fungerer på et tidlig varslingssystem, og gir selskapet tid til å forberede seg til å møte den nye fremtiden.

For eksempel kan et selskap lære om regjeringens intensjon om å håndheve nye forurensningsnormer, og det kan sette i gang en prosess som gjør det mulig å møte de nye normer når de endelig blir håndhevet. Et annet selskap kan se demografiske endringer hos yngre kunder og dobbeltinntektsfamilier som store muligheter og kan sette prosesser for å designe nye produkter og tjenester for dem.

Miljøskanning gir bedrifter tid til å takle sine trusler og utnytte deres muligheter. Det er alltid tilrådelig å faktorere resultatene av miljøskanning når et selskap tar sine strategiske beslutninger. Selskapet er fokusert på lang sikt og kan planlegge fremover.

4. Markedsanalyse:

Mens miljøskanning fokuserer på lengre sikt, vurderer markedsundersøkelser den mer umiddelbare situasjonen. Det er opptatt av å gi informasjon om markeder og reaksjon av disse til ulike produkt-, pris-, distribusjons- og markedsføringshandlinger. Markedsundersøkelser hjelper til med å designe en passende markedsføringsblanding. Hver komponent i markedsblandingen bør korrespondere nøyaktig med hva kundene ønsker å kjøpe og hvordan de vil kjøpe, som kun markedsundersøkelser kan avsløre. Det er to måter som markedsundersøkelser kan gjennomføres:

Jeg. Data samles kontinuerlig fra eksterne kilder - TV-publikum overvåkes for å finne ut hvilke programmer de ser på, og forbrukerpaneler blir dannet for å registrere husholdningskjøp over tid.

ii. Data er samlet inn fra eksterne kilder på ad hoc basis. Undersøkelsen er utført for å finne ut hvorfor et produkt ikke oppfyller sine inntektsmål. Det vises en reklame til potensielle kunder for å finne ut hvor nyttig det er å utløse kjøp, og det gjennomføres en undersøkelse for å finne ut om et merke oppfyller kundenes følelsesmessige behov for eksklusivitet.