Utvikling av et PMT-system (Predetermined Motion Time)

Den består av følgende trinn:

(i) For å unngå at unøyaktigheten blir introdusert ved bruk av menneskelig element, måler teknikken som brukes til å bygge PMTS-data, ikke elementtid med en stoppur.

(ii) Det antas at alle manuelle oppgaver i bransjer består av visse grunnleggende menneskelige bevegelser, for eksempel bevegelse, rekkevidde, engasjering eller frigjøring etc. som er vanlige i nesten alle jobber.

(iii) Den gjennomsnittlige tiden som de (normale) industrielle arbeidstakere har til å utføre en grunnleggende aktivitet / bevegelse er praktisk talt konstant.

Med tanke på fakta nevnt ovenfor, er de ulike trinnene som er involvert i å samle PMTS-data, som følger:

(1) Velg et stort antall arbeidstakere som utfører ulike aktiviteter eller gjør jobbsorter under normale arbeidsforhold i industrielle enheter.

(2) Utfør mikrobevegelsesundersøkelse, dvs. registrer jobboperasjonen på en filmfilm.

(3) Etter å ha analysert filmen, noter du ned tiden som er tatt for å fullføre hvert element og kompilere dataene i form av en tabell.

Det som skal bemerkes er at jobbene er valgt på en slik måte at de involverer de fleste av de vanlige grunnleggende aktivitetene / bevegelsene, og de arbeides under forskjellige sett av forhold av arbeidstakere i ulike aldre og med andre forskjellige egenskaper.

Når tabellene / diagrammer for ulike grunnleggende aktiviteter / bevegelser er klare, kan den normale tiden for en ny jobb bestemmes ved å bryte jobben i sine grunnleggende bevegelser, og notere tid for hver bevegelse fra diagrammer og legge opp tidsverdiene for alle de grunnleggende bevegelser involvert i jobben. På denne måten kan standardtid oppnås ved å legge til rette godtgjørelser til normal tid.

Valg av et bestemt PMT-system:

Følgende faktorer vurderes når du velger et bestemt PMT-system for søknad til en bestemt bransje:

(1) Installasjonsomkostninger:

Kostnaden ved å få eksperter til å bruke systemet under vurdering, er kostnadene ved installasjon.

(2) Driftskostnad:

Dette bestemmes av hvor lang tid det kreves å sette en standard av systemene.

(3) Systemets ytelsesnivå:

Utførelsesnivået i systemet som vurderes, kan være forskjellig fra den normale ytelsen i bransjen der den skal utnyttes. Imidlertid kan dette problemet løses ved kalibrering, noe som ikke er noe annet enn multiplikasjon av tidspunktene gitt i diagrammer ved kalibreringsfaktor (noen konstant) eller ved anvendelse av en justeringsgodtgjørelse.

(4) Konsistens av standarder:

Den viktige faktoren som skal vurderes er konsistens av standarder satt av et system på forskjellige jobber. Systemet kan benyttes til dette på prøveversjon på et sett av operasjoner i industrienheten og undersøkt for konsistens blant dem.

(5) Drift:

De beste resultatene kan oppnås hvis type og art av operasjoner i anlegget ligner arten og typen operasjoner som studeres for å utvikle systemet under vurdering.