Store organisasjoner har funnet etablert ytelsesvurderingssystem som er nyttig for følgende grunner

Store organisasjoner har funnet etablert ytelsesvurderingssystem som er nyttig av følgende grunner:

Jeg. Gi tilbakemelding til hver selger på individuell jobbytelse.

ii. Hjelp selgere til å endre eller endre deres oppførsel mot mer effektive arbeidsvaner.

iii. Gi informasjon om salgsverdier til ledere som skal basere beslutninger om forfremmelse, overføring og kompensasjon av selger.

Noen stadier kan følges for effektiv implementering av et formelt overvåkingssystem for ytelsesevaluering:

1. Ytelsesplanlegging:

Den viktigste fasen som gjør det mulig for selgeren å få retningen til å ta for å møte målet.

2. Ytelsesvurdering:

En prosess hvor salgsforvalterne gir tilbakemeldinger fra enkelte selgere om deres spesifikke oppgave eller mål oppnådd. Salgsledere gir noen form for anerkjennelse, ros, rettelse eller kommentar etter noen selgeres ytelse.

3. Ytelse gjennomgang:

En periodisk gjennomgang av de foregående resultatvurderingene for å oppsummere hvor selgeren er i sin personlige utvikling.

Prestasjonsplanlegging fastlegger mål og planer for å oppnå det ovennevnte og forklarer hvordan individet kan evalueres.