5 forslag til utrydding av kommunalisme

Alle årsakene til kommunale spenninger gir oss mulighetene for deres løsning. Følgelig kan følgende forslag gis for utryddelse av kommunalisme.

1. Avskaffelse av kommunale partier i vårt land:

I vårt land er de politiske partiene hovedsakelig ansvarlig for å fremme kommunalisme under slør av ulike religiøse og kulturelle organisasjoner. Regjeringen bør holde et våkent øye med dem, og hvis de blir skadet for nasjonens interesse, bør de avskaffe dem.

2. Overføring av fortidens arv:

Forsøk bør gjøres for å minne landsmennene de herlige øyeblikkene av historien der hinduer, muslimer og sikher ble kombinert for å beskytte nasjonens interesser. Dette vil inspirere våre landsmenn med nasjonalistisk iver.

3. Sunn offentlig mening:

Folk bør appelleres gjennom massemedier for å endre holdning til andre samfunn. Felles propaganda i hvilken som helst form bør forbydes.

4. Inter-religiøst ekteskap:

For å få nær kontakt mellom ulike samfunn bør ungdomsorganisasjoner bli dannet på alle steder der unge mennesker som tilhører ulike samfunn kan få mulighet til å komme i kontakt med hverandre og jobbe sammen i ulike utviklingsprogrammer. At forskjellige foreninger av andre slag kan også utgjøres for å gi mulighet til at folk i alle samfunn kommer nærmere og kjenner hverandre. Dette kan hjelpe dem til å praktisere inter-religiøse ekteskap. Inter-religiøse ekteskap vil redusere sosial avstand blant medlemmene av forskjellige religiøse grupper.

5. Erklæring om nasjonale festivaler:

De mest observert festivaler i hvert samfunn bør deklareres som nasjonale festivaler, noe som resulterer i at medlemmer av hver religiøs gruppe vil ha mulighet til å delta og ha gjensidig kontakt, og dermed kan felles harmoni fremmes. Til tross for de forskjellige metoder for utryddelse eller begrensning av kommunal konflikt, er det som virkelig trengs, en samordnet innsats av både regjeringen og folket. Den kombinerte innsatsen til den institusjonelle samt holdningsendringen kan bare gi det ønskede resultatet.