Effekt av transaksjoner på arbeidskapital (3 transaksjoner)

Ved utarbeidelse av en redegjørelse for endringer i finansiell stilling, på arbeidskapitalbase eller i pengestrømoppstilling er det praktisk å klassifisere forretningstransaksjoner i tre kategorier:

(a) Både debet- og kredittaspekter av transaksjonen påvirker kun nåværende kontoer.

(b) Både debet- og kredittaspekter av transaksjonen påvirker kun langsiktige kontoer.

(c) Et aspekt av transaksjonen som påvirker nåværende konto og et annet aspekt som påvirker en ikke-eksisterende konto (anleggsmiddel eller langsiktig gjeld).

Effekten av de ovennevnte transaksjonskategoriene på pengestrømoppstillingen kan analyseres ved hjelp av følgende eksempler:

(a) Transaksjoner som bare påvirker nåværende kontoer - ikke resulterer i strøm av fond:

Disse transaksjonene gir endringer i arbeidskapitalregnskapet, men endrer ikke arbeidskapitalmengden.

Få eksempler på slike transaksjoner er gitt nedenfor:

Derfor vil slike transaksjoner ikke bli reflektert som en kilde eller bruk i en arbeidskapitalbasert redegjørelse for endringer i finansiell stilling.

(b) Transaksjoner som bare påvirker ikke-nåværende kontoer - ikke resulterer i strøm av fond:

Disse transaksjonene har ingen direkte effekt på mengden arbeidskapital. Oppføringen til registrering av avskrivninger er et eksempel på en slik transaksjon. Slike transaksjoner kan ikke vurderes ved utarbeidelse av en redegjørelse for endringer i finansiell stilling på arbeidskapitalbasis.

Få eksempler på slike transaksjoner er:

(c) Transaksjoner som påvirker ikke-nåværende konto og nåværende konto-resultat i flyt av fond som resulterer enten i en fondskilde eller i fondets anvendelse:

Disse transaksjonene medfører enten en økning eller en nedgang i mengden arbeidskapital. Dersom endringer i ikke-arbeidskapitalregnskap analyseres, blir disse hendelsene opplyst, og effekten på arbeidskapital vil bli rapportert i oppstillingen av endringer i finansiell stilling.

Noen eksempler på slike transaksjoner og deres effekt på arbeidskapital er vist nedenfor: