Hvordan gjøre kommunikasjon mer effektiv i organisasjonen din?

Noen av måtene for å gjøre kommunikasjonen mer effektiv i organisasjonen din er som følger: - dvs. (1) Klarhet og kompetanse, (2) Riktig språk, (3) Lyd organisasjonsstruktur, (4) Orientering av ansatte, og (5) (6) Motivasjon og gjensidig tillit, (7) Konsistent adferd, (8) Bruk av grapevine, (9) Tilbakemelding og (10) Gester og tone

1. Klarhet og fullstendighet:

For å kommunisere effektivt er det svært viktig å kjenne "publikum" for hvem meldingen er ment. Meldingen som skal formidles må være helt tydelig i kommunikatørens sinn, for hvis du ikke forstår en ide, kan du aldri uttrykke det til noen. Meldingen skal være tilstrekkelig og hensiktsmessig til formålet med kommunikasjonen. Formålet med kommunikasjonen, selv, bør være klart definert.

2. Riktig språk:

For å unngå semantiske barrierer, bør meldingen uttrykkes på et enkelt, kort og klart språk. Ordene eller symbolene som er valgt for å formidle meldingen, må være passende for referansen og forståelsen til mottakeren.

3. Lyd organisasjonsstruktur:

For å gjøre kommunikasjonen effektiv, må organisasjonsstrukturen være forsvarlig og tilpasset organisasjonens behov. Forsøk må gjøres for å forkorte avstandene som skal reises for å formidle informasjon.

4. Orientering av ansatte:

Medarbeiderne bør være orientert for å forstå målene, reglene, retningslinjene, myndighetsforholdene og virksomheten. Det vil bidra til å forstå hverandre, minimere konflikter og forvrengning av meldinger.

5. Empatisk lytte og unngå tidlig evaluering:

For å kommunisere effektivt, bør man være en god lytter. Overordnede bør utvikle vane med å lytte til pasienten og unngå tidlig evaluering av kommunikasjon fra sine underordnede. Dette vil oppmuntre til fri flyt av oppadgående kommunikasjon.

6. Motivasjon og gjensidig tillit:

Meldingen som skal kommuniseres, skal være utformet for å motivere mottakeren til å påvirke hans oppførsel for å ta den ønskede handlingen. En følelse av gjensidig tillit og selvtillit må genereres for å fremme fri flyt av informasjon.

7. Konsekvent oppførsel:

For å unngå troverdighetskløp, må ledelsen sikre at deres handlinger og gjerninger er i samsvar med deres kommunikasjon.

8. Bruk av Grapevine:

Grapevine eller de uformelle kanalene for kommunikasjon bidrar til å forbedre ledelsesbeslutninger og gjøre kommunikasjonen mer effektiv. Dermed må formelle kommunikasjonskanaler suppleres med bruk av drue.

9. Tilbakemelding:

Kommunikasjonen er ikke fullført, med mindre mottakeren eller mottakeren av meldingen mottas av kommunikatoren. Effektiviteten av kommunikasjon kan dømmes fra tilbakemeldingen. Derfor må tilbakemeldinger oppfordres og analyseres.

10. Gesturer og tone:

Måten du sier noe er også veldig viktig sammen med meldingen for bevegelser som et blikk av øye, et smil eller et håndtrykk, etc., formidle noen ganger mer betydning enn til og med ord som er skrevet eller skrevet. Dermed bør man ha passende ansiktsuttrykk, tone, bevegelser og humør, etc. for å gjøre kommunikasjon effektiv.