Hvordan lage nettverksdiagrammer?

Etter å ha lest denne artikkelen vil du lære om hvordan du klargjør nettverksdiagram.

Set-A:

Eksempler på seks nettverksdiagrammer er produsert nedenfor:

(Da aktiviteten G foregår både av aktivitetene D og E, kan aktiviteten G bare startes ved ferdigstillelse av aktivitetene D og E, og derfor fører både D og E til en enkelt hovhendelse fra hvor aktiviteten G kan utstråle, og at hendelsen her er et eksempel på sammenslåing.)

Set-B:

Vi begynner å beskrive prosedyren for nummerering av hendelsene, i en illustrert tidsplan for operasjoner:

Nummereringen er vist i illustrasjonen ovenfor i rekkefølge 1, 2, 3, C ................... etc. selv om det ikke er et must, og vi har frihet til å nummerere hendelsene. Men da pilen er fra 't' til 'j' forbinder to arrangementer, skal halehendelsen ha et nummer lavere enn hovedenheten.

Igjen er det ønskelig å telle hendelsene i en sekvensiell rekkefølge, som til og med kan være 10, 20, 30, 40 .......... så videre, som reflekterer en ordentlig fremgang i drift og reduserer risikoen for manglende hendelser og manglende tall.

Tidsplanen for operasjoner med antall hendelser og aktivitetssekvensen er vist i følgende nettverksdiagram:

1. Aktiviteter E og F har samme halehendelse (3), eller med andre ord, aktiviteter E og F stammer fra en hendelse, det vil si hendelse 3 og dermed hendelse 3 er et "sprengningsarrangement".

2. Aktiviteter D og F har samme hovhendelse (5), eller med andre ord, aktiviteter D og F avsluttes ved arrangement (5), og dermed er hendelse 5 et "fusjonshendelse".

3. I nettverksdiagram må vi huske at alle aktiviteter er sammenkoblet og det bør ikke være noen aktivitet uten å være tilkoblet. En slik aktivitet, som ikke er knyttet til en hendelse i et nettverksdiagram, kalles "dangling" og må unngås.

Diagrammet produsert neste viser aktivitet C som "dangling":

4. I nettverksdiagram finner vi flyt av arbeid / fremgang fra start til slutt, alle representert, med piler og hendelser. Det betyr at vi ikke skal lande opp til et diagram som feilaktig kan vise aktivitetene som beveger seg rundt seg selv uten å forfølge fremgang.

Aktiviteter B, C og D er vist ovenfor og danner sløyfe linjer som betyr forekomst av hendelser 2, 3, 4, 2, 3, 4 og så videre, noe som er feil og må unngås.

Set-C:

Vi vil nå gå videre til et mer komplekst sett med aktiviteter som beskrevet nedenfor:

Merk:

Mens aktiviteten G foregår av aktivitet E som vist i tabellen ovenfor, kan aktiviteten H bare startes ved fullføring av aktivitet D og også E. Derfor skal hovedencen til E, dvs. begivenhet (4), innsnevres av en dummy prikket pil til halen hendelse av H, dvs. hendelse (5).

Nettverksdiagrammet over operasjonsplanen vises:

'Nettverk' er et viktig verktøy for prosjektledelsen. Vi har behandlet nettverksdiagrammet fra den enkleste og har kommet til nettverksskriften av en tidsplan for operasjoner. Før vi fortsetter videre komplikasjoner med tidselementet av aktiviteter, vil vi gjerne revidere nettverksmodelleringen ved trinn.

Dummy aktiviteter tilbakekalt:

Dummyaktiviteter er viktige i nettverksdiagrammet, og diskusjon om dummyaktivitet er nå utført i detaljer.

Aktivitet 07 må prioriteres av aktivitetene 05 og 06, aktivitet 08 må foregå av aktivitet 05.

Logistikken er uttrykt i nettverksdiagram som følger:

Det er bare fire aktiviteter 05, 06, 07 og 08, men fem piler. Dummyaktiviteten som representeres av den stiplede linjen fra 05 til 06 indikerer at aktiviteten 07 kun kan startes ved ferdigstillelse av aktivitetene 05 og 06 (mens 08 kan starte ved ferdigstillelse av aktivitet 05). Denne "dummyaktiviteten" i seg selv bruker ikke noen ressurs, inkludert tid derav vist med den stiplede pilen.

Dummyaktiviteten som er illustrert ovenfor er kjent som 'Logic Dummy', da den uttrykker den logiske sekvensen av aktivitetene.

Det finnes to andre typer dummies som identifiserer dummies og transittid dummies:

1. Identifisere dummies:

Når to eller flere uavhengige aktiviteter kommer fra en "halehendelse" og konvergerer til samme "hovhendelse", blir det nødvendig å identifisere dem - å være forskjellige sett med aktiviteter, og som sådan ikke kan representeres av en enkelt pil.

I slike tilfeller løses problemet med dummies som kan illustreres nedenfor:

Her har aktivitet A og B samme halehendelse (3) og hovhendelse (4) og vist med parallelle piler.

I stedet for å forberede nettverket med en rekke parallelle piler som ovenfor, blir nettverksbyggingen laget ved å bruke identifiserende dummier som vist nedenfor:

2. Transittid dummy:

Dette er en viktig type dummy, som ikke bruker noen ressurs, men tar litt tid. Dette kan illustreres som ved byggearbeid, etter at en aktivitet er fullført, må en bestemt tid gå ut før starten av den andre aktiviteten. Vi har sett, etter avstøpning av betongblandingen, det er en tidsavstand før en annen aktivitet, f.eks. Oppsuging over betongen kan tas opp.

En slik sekvens er vist i nettverket av en dummy med varighet og er kjent som transittid dummy som vist nedenfor: