Viktige mål for arbeidskraftplanlegging - Forklart!

De fire viktigste målene for arbeidskraftplanlegging er: 1. Nøyaktige estimater av arbeidskraftkrav, 2. inventarisering av personell, 3. Hjelp til rekruttering og utvelgelse og 4. Oppnå og opprettholde produksjonsnivå!

Mannskapsplanlegging kan betraktes som den kvantitative og kvalitative målinger av arbeidskraft som kreves i en organisasjon og planlegging i forhold til arbeidskraft. Det kan anses som å etablere mål for å utvikle menneskelige ressurser i tråd med brede mål for organisasjonen.

Hovedobjekter for arbeidskraftplanlegging er oppført som under:

1. Nøyaktige estimater for arbeidskraftkrav:

Det viktigste målet med arbeidskraftplanlegging er å i størst mulig grad gjøre riktige estimater for fremtidige arbeidskraftkrav. Teknikken for prognoser er svært nyttig i å velge riktig type mann for riktig type jobb. Ytterligere jobber er opprettet ved pensjonering, avdrag, utslipp, demotion og separasjon etc. Forecasting hjelper også med å minimere lønnskostnader.

2. Inventarisering av Personale:

Personellinventarisering er opptatt av arbeidsdetaljer med hensyn til nåværende medarbeider om deres pedagogiske kvalifikasjoner, faglig dyktighet, ferdighet i arbeid og opplæring mottatt etc. Hovedformålet med å utarbeide inventar er å vite om antall personer med variert kvalifikasjoner og ferdigheter mv . tilgjengelig i organisasjonen. Dette er nyttig for videre utvidelse og modernisering av bekymringen.

3. Nyttig i rekruttering og valg:

Menneskelige ressurser eller arbeidskraft ledelse er utrolig nyttig i forbindelse med rekruttering og valg også. Det bringer rekrutterings- og utvalgskostnadene ned ved å forfølge lydprosedyrer for rekruttering og utvelgelse.

4. Oppnå og vedlikeholde produksjonsnivå:

Manpower planlegging bidrar til å oppnå og vedlikeholde produksjonsnivå i en organisasjon. Det er reduksjon i arbeidsomsetning, fravær og ulykker mv. Disse industrielle farene er skikkelig estimert av arbeidskraftstyring. Disse estimatene på forhånd er nyttige for å opprettholde ønskede produksjonsnivåer.

Foruten de ovennevnte gjenstandene er det også andre gjenstander av arbeidskraftstyring. Disse gir industriell fred og harmoni, effektiv utnyttelse av arbeidskraftressurser og innføring av programmer for utvikling av ansatte.