Journal Entry for å skrive ut "Utgifter for utstedelse av obligasjoner"

Vanligvis oppstår et selskap noen utgifter ved utstedelse av obligasjoner. Disse utgiftene kan være i form av kostnader for trykkeriprosjekt og andre dokumenter som kreves ved utstedelse av obligasjoner, reklamekostnader, megling osv. Disse utgiftene blir vanligvis avskrevet via resultatregnskapet i avdrag. Alternativt kan 'Securities Premium Reserve Account' eller Capital Reserve brukes til å skrive ut 'Utgifter for utstedelse av gjeld'.

Journal entry for å skrive ut "Utgifter for utstedelse av obligasjoner":

Profit og tap A / C (OR) Dr.

Securities Premium Reserve A / C Dr.

Til utgifter ved utstedelse av gjeld A / C

(Skal utgifter avskrives)

Illustrasjon:

(Utgifter til utstedelse av obligasjoner) Agra Mechanical Ltd., utstedt 5.000, 12% Debetures of Rs. 100 på 10% premie. Beløpet skal betales Rs. 60 på søknad og Rs. 50 (inkludert premie) på tildeling. Utgifter til utstedelse av obligasjoner var Rs. 15.000. Disse er skrevet av umiddelbart Journalise.