Fysisk undersøkelses rolle ved valg av en ansatt (formål)

Rolle av fysisk undersøkelse ved valg av en ansatt (formål):

Fysisk undersøkelse er en annen komponent i bemanningsarbeidet. Det utføres etter at den endelige avgjørelsen er tatt for å velge en søker for jobben.

Image Courtesy: va.gov/PBI/images/00443351.JPG

En fysisk undersøkelse utført av en lege kan ha flere formål som vist nedenfor:

1. Et mål er å se om kandidaten er fysisk egnet til å gjøre jobben. De kandidatene som lykkes i intervjuet, vil i siste instans bli avvist hvis de blir funnet fysisk uegnet.

2. Et annet mål er å oppdage eksisterende forpliktelser på tidspunktet for ansettelse slik at selskapets etterfølgende forpliktelser kan vurderes ved arbeidsmanns erstatningskrav for skade.

3. For det tredje har medisinsk undersøkelse som mål å forhindre skade eller skade på helsen til ansatte ved å plassere dem i riktig arbeidssituasjon.

4. Det grunnleggende formålet med en medisinsk undersøkelse er å plassere personer på jobber som de kan håndtere uten skade på helsen.