Utnyttelse av operasjonsforskningsteknikker i områdene Management

Utnyttelse av operasjonsforskningsteknikker i områdene Management!

Anvendelser av Operasjonsforskning:

Operasjonsforskning er en problemløsning og beslutningsteknikk. Det anses som et sett av vitenskapelige og programmerbare regler som gir ledelsen et "kvantitativt grunnlag" for beslutning om operasjonen under kontrollen.

Noen områder av ledelse hvor OR-teknikker har blitt utnyttet, er som følger:

1. Allokering og distribusjon i prosjekter:

(i) Optimal allokering av ressurser som menn, materialer, maskiner, tid og penger til prosjekter.

(ii) Bestemmelse og distribusjon av riktig arbeidsstyrke.

(iii) Prosjektplanlegging, overvåkning og kontroll.

2. Produksjons- og anleggsplanlegging:

(i) Fabrikkstørrelse og lokasjonsbeslutning

(ii) Estimering av antall nødvendige anlegg.

(iii) Utarbeidelse av prognoser for de ulike varelagerene og beregning av økonomiske ordremengder og omordningsnivåer.

(iv) Planlegging og sekvensering av produksjonen går gjennom riktig tildeling av maskiner.

(v) Transport lasting og lossing.

(vi) Lagringsplassbeslutning.

(vii) Vedlikeholdspolitiske beslutninger.

3. Programbeslutninger:

(i) Hva, når og hvordan man kjøper for å minimere anskaffelseskost.

(ii) Budgivning og erstatningspolitikk.

4. Markedsføring:

(i) Reklame budsjettallokering

(ii) Produksjonsinnføringstidspunkt

(iii) Valg av reklamemedier

(iv) Valg av produktblanding

(v) Kundens preferanse av størrelse, farge og emballasje av ulike produkter.

5. Organisasjonsadferd:

(i) Valg av personell, fastsettelse av pensjonsalder og ferdigheter.

(ii) Rekrutteringspolitikk og tildeling av arbeidsplasser.

(iii) Rekruttering av ansatte

(iv) Planlegging av treningsprogrammer.

6. Finans:

(i) Kapitalkrav, kontantstrømanalyse.

(ii) Kredittpolicyer, kredittrisiko etc.

(iii) Investeringsbeslutning.

(iv) Resultatplan for selskapet.

7. Forskning og utvikling:

(i) Produktinnføring planlegging.

(ii) Kontroll av FoU-prosjekter

(iii) Bestemmelse av områder for forskning og utvikling.

(iv) Valg av prosjekter og utarbeidelse av budsjettene.

(v) Pålitelighet og kontroll av utviklingsprosjekter.

Dermed kan det konkluderes med at operasjonsforskning kan benyttes mye i ledelsen og kan også brukes som korrigerende tiltak.