Hva er problemene som står overfor menn på jobb i bransjer?

Et av problemene som står overfor menn på jobb i industrien er ulykker. En ulykke er en hendelse som foregår uten fremsyn eller forventning og resulterer i personskade og / eller skade på utstyr eller eiendom. En slik definisjon er imidlertid ganske bred når den brukes i forbindelse med industriulykkeanalyse.

Image Courtesy: specials-images.forbesimg.com/imageserve/0x600.jpg

Handlingen av en saboteur i en plante passer denne definisjonen siden handlingen ikke er forventet og til slutt resulterer i ødeleggelse. På samme måte vil uforutsigbare naturlige hendelser som jordskred, jordskjelv osv. Forårsake skader som kalles ulykker.

En smal definisjon av industriulykker oppfatter dem som følge av feilaktig utstyr eller feilaktig ytelse av en person, det vil si noe som oppstår direkte ut av arbeidssituasjonen. Fabrikkloven 1948, har definert industriulykke som "en forekomst i et industrianlegg som forårsaker skade på en person som gjør ham uegnet til å gjenoppta sine plikter i de neste 48 timer."

Det er en uventet hendelse som forårsaker skade som stopper arbeidet i anlegget. Det forventes ikke og foregår plutselig i løpet av ansettelsen. Selvskadet skade kan ikke betraktes som en ulykke.