Hva er bruken av Margin Trading?

Marginhandel brukes oftest på to måter. Som vi har sett, er en av brukenes formål å forstørre transaksjonsavkastningen. En annen stor marginal taktikk kalles pyramiding, som tar begrepet forstørret retur til sine grenser. Pyramiding bruker papiroverskuddet i marginregnskapet til å finansiere eller kjøpe full verdipapirer.

Dette gjør at slike transaksjoner kan gjøres til marginer under rådende innledende marginalnivå, og noen ganger vesentlig det. Faktisk, med denne teknikken, er det enda mulig å kjøpe verdipapirer uten nye penger i det hele tatt; heller, de kan alle finansieres helt med margin lån.

img.ibtimes.com/www/data/images/full/2013/09/17/409074.jpg

Årsaken er at papirets fortjeneste i kontoen fører til overskuddsmargin, mer egenkapital i kontoen enn nødvendig. For eksempel, hvis en marginkonto holder Rs. 60.000 verdipapirer og har en debetavstand på Rs. 20.000, er det marginelt på 66 2/3 prosent [(Rs. 60.000-Rs. 20.000) + Rs. 60.000]. Denne kontoen vil inneholde en betydelig overskuddsmargin dersom det gjeldende innledende marginskravet bare var 50 prosent.

Prinsippet om pyramiding er å bruke overskuddsmarginen i kontoen for å kjøpe ytterligere verdipapirer. Den eneste begrensningen, og nøkkelen til pyramidering, er at når de ytterligere verdipapirene er kjøpt, må investorens marginkonto være på eller over det gjeldende påkrevde innledende marginalnivå.

Husk at det er kontoen, og ikke de enkelte transaksjonene, som må oppfylle minimumsstandardene. Hvis kontoen har overskuddsmargin, kan investor bruke den til å bygge opp sikkerhetsbeholdninger.

Pyramidering kan fortsette så lenge det er ekstra papiroverskudd i marginkontoen, og så lenge marginalnivået overstiger det gjeldende innledende kravet når kjøp skjer. Taktikken er noe kompleks, men også lønnsom, særlig fordi det minimerer mengden ny kapital som kreves på investorens konto.

Marginhandel er generelt enkel, men det er også risikabelt. Det bør derfor kun brukes av investorer som fullt ut forstår sin drift og setter pris på sine fallgruver.