10 Meritter av Fast Exchange Rate System

Fastutvekslingsforholdssystemet hevdes å ha følgende fordeler:

1. Det inneholder et element av sikkerhet som hjelper eksportører eller importører i å drive sin virksomhet. Det oppmuntrer dermed utviklingen av internasjonal handel.

2. Det sikrer en regelmessig flyt av utenlandsk kapital og støtter progressiv planlegging.

3. Det er viktig å ha en ordnet vekst av verdens pengemarkeder og kapitalmarkeder og den regulerte strømmen av internasjonal kapitalbevegelse. Det letter langsiktige internasjonale investeringer.

4. Det regulerer spekulative aktiviteter i utenlandsk valuta.

5. Det gir et ekstra insentiv til landet for å tilpasse sine innenriksforhold for å opprettholde en fast valutakurs.

6. Det er mer fordelaktig å følge et fast valutakurssystem enn ett med fluktuerende priser i moderne tider når den økonomiske trafikken blant nasjonene er blitt for stor og kompleks.

7. Det er ønskelig om multilaterale handelstransaksjoner og avtaler skal oppmuntres gjennom regionalt økonomisk samarbeid mellom ulike land.

8. Det systematiserer verdens monetære system. Dermed har IMF vedtatt fast eller fastlagt valutakurssystem.

9. En stabil valutakurs vil også bidra til intern økonomisk stabilisering. På den annen side oppfordrer fritt fluktuerende valutakurser unormalt høy likviditetspreferanse, noe som fører til hoarding, høyere rente, krympende investeringer og økende ledighet.

10. For små land som Danmark og Storbritannia, i hvilken økonomi utenrikshandel spiller en avgjørende rolle, stabilisering av valutakursen, er den eneste riktige politikken. For hvis et land ikke stabiliserer valutakursen, vil svingninger i valutakursen forstyrre utenrikshandelen og med den velstanden og veksten i landet.

Fordi fordelene med stabile valutakurser nevnt ovenfor er betydelige og har stor vekt, har IMF sikret seg å opprettholde stabile eller peggede valutakurser for sine medlemmer. Men de siste årene har det vært sterk opposisjon mot det faste valutasystemet. Av ulike årsaker har de fleste medlemslandene funnet det vanskelig å forfølge en fast valutakurspolitikk som ønsket av IMF.