Sammenligning av smiing, bearbeiding og støping

La oss ta et eksempel på en nøkkel produsert ved smiing, bearbeiding og støping, som vist i figur 5.34:

Ved støping har den fremstille krystallinske struktur ingen kornstrømmer. Derfor er styrken på nøkkelen svakest hvis den produseres ved støping.

Ved bearbeiding har kornene blitt kuttet og kontinuiteten i kornene har gått tapt. Derfor er styrken på nøkkelen redusert.

Ved smiing er kornene radiale og kontinuerlige som følger formen på nøkkel. Derfor er nøkkelen i stand til å motstå maksimal spenning som stresset ligger i retning av kornstrømmen.

Det samlede resultatet av sammenligningen er at de smidde komponentene er de sterkeste og støpte komponentene er de svakeste for å motstå de fremstilte spenningene.

Noen andre forskjeller er gitt i følgende tabell 5.4: