Faktorer som kan påvirke strategi og taktikk for reklameplaner

Faktorer som kan påvirke strategi og taktikk av nåværende og fremtidige reklameplaner!

En mediekjøper har forskjellige ansvarsområder og må ha spesifikke ferdigheter for å gjennomføre disse oppgaver, blant annet å gi informasjon til medieplanleggere, valg av media, forhandlingsomkostninger, overvåkning av medievalg og evaluering av medievalg etter kampanjen.

Å gi innvendig informasjon til medieplanleggeren:

Mediekjøpere er nær nok til daglige endringer i medie popularitet og prising for å være en konstant kilde til innsideinformasjon til medieplanleggerne.

For eksempel oppdager en aviskjøper at en nøkkel avisens leveransepersonell går på streik eller en radio tidkjøp lærer at en topp RJ (radiojockey) forlater en radiostasjon, eller en magasinkjøpers kilde avslører at den nye redaktøren av en publikasjon skal endre det redaksjonelle fokuset dramatisk. Alle disse tingene kan påvirke strategien og taktikken til nåværende og fremtidige annonseringsplaner.

Velge mediekjøretøy:

En viktig del av å kjøpe er å velge de beste mediebilene for å passe målgruppenes blenderåpning når det gjelder tid og sted hvor publikum er mest mottakelig for meldingen. Medieplanleggeren legger ut retningen, men kjøperen er ansvarlig for å velge de spesifikke kjøretøyene. Bevæpnet med medieplandirektiver søker kjøperen svar på en rekke vanskelige spørsmål som:

Jeg. Har kjøretøyet rett publikumsprofil?

ii. Vil programmets nåværende popularitet øke, stabilisere eller avslå?

iii. Hvor godt passer magasinets redaksjonelle format til merkevaren?

iv. Fungerer radiostasjonens musikkvalg riktig atmosfære for kreativt tema?

v. Hvor godt passer avisens sirkulasjonsmønster til annonsørens distribusjon?

Svarene på disse spørsmålene har direkte betydning for kampanjens suksess. For eksempel samsvarer AXN-kanal tydelig med Generation X, mens NDTV Profit og CNBC TV 18 imøtekommer forretningsmessige personer.