Hvordan klargjøre du et regneark for sluttkontoer? (Med 2 illustrasjoner)

Å passere de nødvendige justeringsoppføringene i bøkene er avgjørende slik at sluttkontoer representerer en sann posisjon i virksomheten. Når justering av oppføringer gjøres og legges opp i storboksen, oppstår det nødvendigheten av å åpne nye kontoer, og selv de eksisterende kontoene endres ikke.

For å unngå feil, gjøres foreløpige utkast som inneholder alle saldoer på alle kontoer for å lette utarbeidelsen av sluttkontoer. Et slikt utkast er kjent som arbeidsark. Arbeidsark er ikke en erstatning for sluttkontoer. Men det er en rekord for å innlemme justeringene til den forberedte forsøksbalansen og er en basis for utarbeidelse av sluttkontoer. Den inneholder en rekke kolonner.

Illustrasjon 1:

Tatt i betraktning følgende balanser hentet fra Jains bøker per 31. desember 2004 og utarbeide et arbeidsark for sluttkontoer:

justeringer:

1. Lønn utestående for desember 2004 beløper seg til Rs. 600.

2. Leie betales på forhånd for januar 2005 Rs. 300.

3. Avskrivninger på Møbler @ 10% pa

4. Gi rente på kapital for året @ 5% pa

5. Aksje 31. desember 2004 Rs. 14.000.

Forbered også sluttkontoer.

Illustrasjon 2:

Forbered handels- og resultatregnskap for året som ble avsluttet 31. desember 2004 og balansen som på den aktuelle datoen under hensyntagen til følgende opplysninger:

(a) Aksje i hånd 31. desember 2004 ble verdsatt til Rs. 30 500.

(b) Avskriv anlegget med 10%.

Møbler med 5%

Motorsykkel fra Rs. 1000.

(c) Ta med gjeld for dårlig gjeld til 5% på diverse debitorer.

(d) En provisjon på 1% på bruttoavkastningen skal gis til arbeidsdirektør.

(e) En provisjon på 2% på nettoresultatet (etter at arbeidslederens provisjon er belastet) skal krediteres generalforvalteren. (CA-inngang)

Løsning: