Utstedelse av Aksjer for Overveielse Annet enn Kontanter (Oppføringer)

Når en eiendel ervervet av et selskap, kan betaling av kjøpesum gjøres ved utstedelse av aksjer eller kontant til selger. Når aksjer utstedes mot kjøpesummen, kalles det "Utstedelse av aksjer til annen vederlag enn kontanter". Med andre ord er kontanter ikke mottatt av selskapet mot slike aksjer. I dette tilfellet utstedes ikke aksjer til offentligheten generelt.

Slike aksjer kan bli utstedt til leverandøren enten:

(i) På par eller

(ii) Med rabatt eller

(iii) Til en premie.

Illustrasjon:

(Utstedelse av aksje mot kjøp av eiendeler). RK Ltd. kjøpte en bygning fra Ravi for Rs 90.000 betales i fullt betalte aksjer på Rs 10 hver.

Pass journaloppføringer når:

(i) Aksjer utstedes på par.

(ii) Aksjer utstedes til 10% rabatt.

(iii) Aksjer utstedes til 20% premie.