Utstedelse av andeler for foreløpige kostnader (med illustrasjon og løsning)

I tilfelle promotorer har blitt utstedt fullt ut betalt aksjer for utgiftene som oppstår ved dannelsen av selskap som: utarbeidelse og utskrift av notater og vedtekter, feasibility report, registreringsavgifter, advokatkostnader mv. Da debiteres forløpskonto og aksjekapitalkonto krediteres.

Oppføringen er

Foreløpige utgifter Konto Dr.

på inkorporering kostnads ​​konto dr.

Å dele kapitalkonto

Men når noen utgifter påløper i forbindelse med utstedelse av aksjer, blir følgende innlevering vedtatt.

Utgifter til utstedelse av aksjer A / C Dr.

Til Bank A / C

Illustrasjon:

(Aksjer utstedt til markedsførere). Et selskap har autorisert kapital på Rs. 5, 00 000 fordelt på aksjer på Rs.10 hver.

Det utstedte 15.000 aksjer til publikum, betales fullt ut på søknad. 3.000 aksjer ble utstedt til arrangører som fullt oppbetalt i stedet for sine tjenester og 1.000 aksjer ble utstedt til promotor for selskapets formasjonsutgifter. Selskapet kjøpte anleggsmidler verdt Rs. 47 500 fra Gupta & Co. Det utstedte aksjer til 5% rabatt til Gupta & Co.

Offentlig utstedelse ble fulltegnet og behørig betalt. Pass journaloppføringer og utarbeide balanse.