Innspillingsbonusaksjer i investeringsregnskap (med beregninger)

Innspillingsbonusaksjer i investeringsregnskap!

Dersom bonusaksjer utstedes / mottas, inngås kun på debitssiden av Investeringskonto i Nominell kolonne, og ingenting skal registreres i Hovedstol siden bonusandeler ikke har noen kostnader. Det er ingenting annet enn kapitalisering av fortjeneste på reserver.

Det er derfor det har ingen kostnader. Den er gitt i forhold til eierandeler. Siden det ikke har kostet seg, blir gjennomsnittlig aksjekjøp redusert og utbytte vil bli mottatt av aksjonærene på en etterfølgende dato på sin totale beholdning.

Illustrasjon:

Den 1.4.2009 hadde Ram Ltd 20.000 aksjer i Alpha Ltd pålydende Rs. 10 hver, kjøpte Rs. 15 hver; Brokerage 2%. Den 1.7.2009 kjøpte Ram ytterligere 10.000 aksjer i likhet med meglere, 2 prosent. Den 1.9.2009 utstedte Prafulla Ltd. bonusaksjer, en aksje ble utstedt for hver 5 aksjer holdt. Den 1.12.2009 solgte Ram 15.000 aksjer @ Rs. 12 hver, megling @ 2%.

Forbered investeringsbeløp for perioden frem til 1.12.2009.

Løsning: