Salgsadministrasjon Lang / kortvarig oppgaver og ansvar

Salgsledelse Lang / kortvarig oppgaver og ansvar!

Selge kan best beskrives som "å hjelpe folk til å kjøpe". Det er handlingen om å overtale potensielle kunder eller kunder til å kjøpe produkter eller tjenester som de kan skaffe seg fordelene til. Selge er faktisk en dyktig jobb og krever en profesjonell tilnærming.

Kunder vil kanskje ha produktet, men med mange alternative kilder til forsyning, de er krevende og overbevise dem om å gjøre forretninger med en bestemt leverandør, kan ikke være en lett oppgave.

Salgsfunksjonen er det mest omfattende og kontinuerlig overvåket aspektet av markedsmikset, idet salgsvolum og verdier er samlet i det minste nesten i de fleste organisasjoner og sammenlignet med mål eller budsjetter.

Kontroll er vanligvis utført på den enkelte selgerens nivå, samt områdevis på både regionalt og nasjonalt nivå. Derfor er riktig planlegging av salgsaktivitet avgjørende for enhver industriell organisasjon. Fig. 14.2 viser oppgavene til salgsadministrasjonen skjematisk. De indre sirkler (stiplede linjer) representerer kortsiktig aktivitet, den ytre lengre sikt.

Fig. 14.2: Salgsledelse lange / kortsiktige oppgaver og ansvar

Det faktum som påvirker salgs suksess fortjener en omtale, og det er salgsstyring.

Det involverer oppgavene eller aktivitetene nevnt i diagrammet:

Jeg. Plan:

Omfanget og omfanget av salgsoperasjonen, budsjettet og hva det skal sikte på å oppnå.

ii. Organisere:

Definere hvor mange selgere som kreves, hvilken type medarbeider som er nødvendig, hvordan og hvor de skal distribueres.

iii. Personale:

Rekruttering og utvelgelse av best mulig team, og anerkjenner at kvaliteten på et selskaps salgsteam er en faktor som i seg selv kan skille den fra konkurrentene.

iv. Trening:

Det har vært klokt sagt at "hvis du ikke kan, trene du ikke klarer". En sosial ferdighet som salg trenger både et godt grunnlag for trening og konstant 'finjustering' for å opprettholde høy effektivitet i et dynamisk marked.

v. Motivere:

Alle ansatte trenger motivasjon (noe som ikke er en lett oppgave) og i salg er det spesielt viktig, ettersom folk bruker mye tid på egen hånd og kundene en gang kan vise seg å være overveldende av deres krav.

vi. Styre:

Konstant overvåkning er nødvendig hvis salgsmål skal oppfylles. Det må iverksettes tiltak for å korrigere eventuelle mangler, og bygge videre på eventuelle suksesser for å maksimere lønnsomheten på markedet.